Kako lahko pomaga Partner 360?

Kako lahko pomaga Partner 360?

Programi Partner 360 povezujejo štiri glavna načela: ugotoviti, pomagati, povezovati in informirati.

1. Partner 360 UGOTAVLJA

Poznati potenciale in se zavedati pomanjkljivosti pomeni, da lahko uspešno soočimo z izzivi, ki nam stojijo na poti do izgradnje uspešnega partnerstva. 

Prvi steber ponuja strokovno pripravljene vprašalnike, ki so jih na podlagi dolgoletnih izkušenj sestavili priznani psihoterapevti in drugi izkušeni strokovnjaki s področja individualne, partnerske in skupinske terapije, psihologije in drugih področij. Z vprašalniki lahko preverite svoje in vajine skupne prednosti ter pomanjkljivosti za izgradnjo partnerskega odnosa. Vprašalniki podrobno analizirajo posameznikova pričakovanja in poglede na partnerstvo, preverjajo osebnostne značilnosti, pomembne za partnerstvo in razkrijejo rezultat partnerske enačbe.

Vprašalniki odgovarjajo na tri konkretna vprašanja:
  • Kakšne so moje kapacitete za partnerstvo?

Rezultati vprašalnikov posameznikom natančno opišejo vzorce in lastnosti, ki pomenijo prednosti ali pomanjkljivosti za izgradnjo dolgotrajnega partnerstva. Na podlagi rezultatov so oblikovani tudi predlogi, kako je mogoče posameznikove kapacitete za partnerstvo izboljšati. 

  • Kakšne možnosti za uspešno partnerstvo ima izbran par posameznikov?

Rezultati vprašalnikov paru natančno opišejo skupne prednosti in pomanjkljivosti za izgradnjo dolgotrajnega partnerstva. Z rezultati ugotavljamo na katerih področjih lahko (glede na vzorce in lastnosti obeh partnerjev) par pričakuje izzive. Na podlagi rezultatov so oblikovani tudi predlogi, s katerimi lahko par možnosti za uspešno partnerstvo bistveno poveča.

  • Kako partnerska enačba nakazuje zadovoljstvo v partnerstvu?

Rezultat partnerske enačbe posameznikom in parom natančno opiše, kakšno zadovoljstvo je mogoče pričakovati v partnerstvu, glede na posameznikovo pripravljenost investirati v pomembne komponente in področja partnerstva.   

2. Partner 360 POMAGA

Drugi steber, program Partner 360 POMAGA, omogoča posameznikom in parom razvoj dodatnih kapacitet in veščin ter sistematično delo na zmanjševanju  pomanjkljivostih in spreminjanju vzorcev, ki ovirajo izgradnjo uspešnega partnerskega odnosa. Konkretno: izkustvene in izobraževalne delavnice in individualna svetovanja, s katerimi lahko posameznik poveča svoje prednosti in zmanjša ovire za izgradnjo partnerskega odnosa. 

Delavnice in svetovanja so namenjeni posameznikom in parom, ki si želijo:
PikaMalaOK
  • prepoznati in nadgraditi osebnostne lastnosti, ki pomenijo prednost in  spreminjati tiste, ki pomenijo oviro za izgradnjo partnerstva
  • izboljšati možnosti, da pritegnemo pozitivno pozornost (izboljšanje osebnostne,  telesne, in vedenjske privlačnosti) 
  • nadgraditi komunikacijske zmožnosti
  • razviti sposobnost, da očaramo in zapeljemo v odnos
  • prepoznati in spremeniti vzorce odnosov, ki jih omejujejo ali onemogočajo izgradnjo skladnega partnerskega odnosa
  • skupaj s partnerjem investirati v gradnjo ali nadgradnjo partnerskega odnosa

3. Partner 360 POVEZUJE

V pripravi je strokovno vodena in varna stran za aktivno iskanje primernih življenjskih partnerjev.  Platforma bo omogočala posameznikom varno spoznavanje potencialnih partnerjev, v praksi pa boste lahko preizkušali tudi nove veščine in izkušnje, ki ste jih pridobili v delavnicah. 

Povezovanje, ki temelji na skladnosti

Ker je naše vodilo, da k izgradnji partnerstva pristopamo strokovno in vodeno, boste lahko na strani potencialne partnerje iskali sami ali pa s pomočjo izkušenih svetovalcev, ki bodo za vas aktivno iskali ustrezne kandidate za partnerje.  

4. Partner 360 INFORMIRA

Osnovna ideja spletnega mesta Partner 360 je nuditi strokovno podporo posameznikom pri iskanju partnerjev in parom pri naslavljanju izzivov, ki se lahko v partnerstvu pojavijo. Prava informacija je tista, ki pomiri in pravilno usmeri. Ko se zavedamo potenciala in morebitnih pomanjkljivosti lahko povečamo možnosti v iskanju pravega partnerja ali učinkovito naslovimo izzive v paru. Zato Partner360 tudi informira z nasveti in pravimi informaciji z različnih področij.