Privlačnost ustvarja prednost

Pri izbiri partnerja je privlačen videz večinoma glavni kriterij. 

Večina moških (92%) daje prednost telesni privlačnosti pred drugimi značilnostmi. A, pozor, tudi 84% žensk navaja kot privlačen videz kot prvi faktor, a je pri ženskah najmanj enako pomemben dejavnik tudi socialni status.

Raziskave potrjujejo dva stereotipa: 

  • telesno privlačnejšim osebam pripisujemo več pozitivnih lastnosti 
  • telesno privlačnejši ljudje so bolj priljubljeni (razen pri izjemno telesni privlačnih, ko se priključi še zavist)

V družbi je obveljalo načelo, da je bolj kot zunanja, pomembna notranja lepota, torej da so osebnostne lastnosti pomembnejše od videza, da bi bili privlačni. To sporočilo je v svojem bistvu precej točno, in sicer na več ravneh. Privlačnost je namreč precej kompleksnejši pojem od telesne lepote in celo od telesne privlačnosti.

Ustvarjanje privlačnosti: osebnostne značilnosti vs. videz

To ne drži povsem. Drži pa, da fizične in osebnostne značilnosti tvorijo celoto in posamezne lastnosti lahko podpirajo ali pa zmanjšujejo privlačnost.   

Konkreten primer: zaradi telesnih značilnosti se nam lahko nekdo zdi zelo lep, a nas verjetno ne bo privlačil, če nas bo npr. odbijal njegov vonj. V času elektronskih komunikacij je zato pogosto razočaranje, ko sem nam zdi nekdo na fotografiji zelo privlačen, ali pa obratno, ne zbudi posebnega zanimanja, a se pri srečanju v živo ti občutki lahko spremenijo v povsem nasprotne.  

Kaj predstavlja Erotični kapital?

Ena od bolj priznanih raziskovalk tega področja privlačnost imenuje tudi erotični kapital, saj ta presega lepoto in vključuje še spolno privlačnost, očarljivost in socialne veščine, vitalnost in energičnost, seksualno kompetentnost in veščine samopredstavitve.

Bistvo je v zavedanju in razumevanju potenciala, ki nam ga daje naš erotični kapital. Kot investiramo svoj čas in energijo v ustvarjanje ali povečevanje drugih oblik kapitala (npr. ekonomski, socialni…), je povsem ustrezno tudi, če skušamo podpreti in nadgrajevati svojo privlačnost, torej svoj erotični kapital.

Evolucijska teorija

PikaMalaOK

Precej raziskav, ki temeljijo na evolucijski teoriji, pa nakazuje, da moški in ženske pri izbiri partnerjev dajejo prednost različnim lastnostim. Moški izbirajo predvsem ženske, ki lahko rodijo njihove otroke, zato dajejo pri ženskah prednost mladosti, privlačnosti in  zdravju ter spolni zvestobi. Ženskam pa je pomemben partner, ki bo pripravljen  in zmožen skrbeti zanjo in za otroke, zato dajejo prednost stabilnejšim in zrelejšim partnerjem z boljšimi poslovnimi viri, ki zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost.