Estetska medicina

Estetske posege lahko v grobem delimo na neinvazivne in invazivne. Vsi imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti, vsem pa je skupna sprememba videza, ki bo dolgoročno pozitivno vplivala na posameznikovo samopodobo in njegov odnos do okolice. 

Skupni cilj: zadovoljstvo uporabnika

Končni cilj estetskega posega ni zgolj tehnično brezhibno izpeljana operacija, temveč predvsem zadovoljstvo uporabnika. Dober in izkušen estetski kirurg bo pacienta vedno seznanil s predvidenimi tveganji, z njim se bo poglobljeno pogovoril o pričakovanem končnem rezultatu, trajnosti rezultata, izpostavil bo tudi vse možne zaplete, povezane s kirurškim posegom, ter natančno opisal proces okrevanja in njegov časovni okvir. Takšen kirurg bo namreč kirurški poseg izvedel le, če bo v poglobljenem pogovoru ugotovil, da so pričakovanja posameznika skladna z možnostmi medicinske stroke ter mu kratkoročno in dolgoročno ne škodujejo.

Optimalen rezultat lahko pričakujemo le pri tistih kirurgih, ki poznajo anatomske in fiziološke vzroke, ki vplivajo na zunanji videz, so dobro seznanjeni s procesi staranja na celični ravni, poznajo več možnosti in znajo izbrati najučinkovitejšo metodo oziroma kombinacijo različnih invazivnih in neinvazivnih kirurških tehnik. V estetski kirurgiji dobro ni dovolj, cilj je odlično. Odlične rezultate pa lahko dosežemo le pri visoko motivirani osebi s stvarnimi pričakovanji, ki pri postopku sodeluje, in če so izpolnjeni tudi vsi biološki pogoji.

Rezultat operacije je spremenjen, svež videz, ki odseva tudi v psihičnem počutju in doživljanju sveta. Vsak pacient je drugačen, zato je treba podrobnosti operacije prilagoditi vsakemu posamezniku posebej.

prof. dr. Uroš Ahčan, Juventiva Clinic