Partnerstvo s psihopatsko ali sociopatsko osebo

Najpomembnejši nasvet: Ne zapletajte se s psihopatom! Sicer bo vaše razmerje tako …

Partnerstvo med dvema psihopatsko/sociopatsko strukturiranima osebama

Psihopatske/sociopatske osebe se instinktivno prepoznajo. Načeloma se privlačijo, saj imajo občutek, da socialna maska, s katero skušajo prikrivati svoje antisocialne impulze, v takem odnosu ni potrebna.

 

Partnerstvo med dvema prosocialnima psihopatskima osebnostnima zna biti precej uspešno, čeprav temelji na medsebojnem zadovoljevanju potreb. Drug drugega lahko razumeta in podpirata tudi v bolj tveganih ravnanjih, saj jima je strah (tudi druga za drugega) relativno tuj. Ker oba želita naklonjenost in jo izkazujeta na podoben način, funkcionalno, zna biti taka zveza precej umirjena.

 

Ker ponavadi drug drugega podpirata na poslovne področju, je možna  precej uspešna kariera. Lahko pa se zapleteta v medsebojno tekmovanje, ki lahko vodi v zelo velike poslovne uspehe ali pa v medsebojno izčrpavanje.

 

Partnerstvo med prosocialnim in antisocialnim psihopatom ali sociopatom je kompleksno in težavno. Antisocialnemu /sociopatskemu partnerju prinaša občutek razumljenosti in sprejetosti, ki jo želijo, vendar pa bo ta istočasno skušal prosocialnega partnerja podrediti ali manipulativno uporabljati za zadovoljitev svojih potreb po moči ali socialnem statusu, ki ga ta relativno zlahka doseže. Potrebuje ga, ker mu ta nekako pomaga ostati znotraj socialno še sprejemljivih meja oziroma ga ne obsoja, če jih prestopi, ampak ga predvsem skuša spraviti nazaj v sprejemljive okvire.

 

 

Antisocialni partner do prosocialnega goji najmočnejše čustvo, ki ga lahko do drugega človeka: spoštovanje, obenem pa mu zavida sposobnost »ne biti rušilen«. Prosocialni partner antisocialnega razume in v njem vidi ter podpira predvsem tiste bolj zdrave dele osebnosti, pomirja agresivnost, obenem pa postavlja jasne in odločne meje rušilnemu ravnanju v medsebojnem odnosu. Če jih antisocialni partner znova in znova poskusi rušiti, če ne vzpostavi vsaj osnovno kognitivno kontrolo nad svojimi rušilnimi impulzi, je ponavadi prosocialni partner tisti, ki zaključi ta odnos.

 

 

Partnerstvo med dvema antisocialnima psihopatoma ali sociopatoma je intenzivno in težavno. Ker drug drugega podpirata v najbolj destruktivnih delih osebnosti, se lahko njuna antisocialnost stopnjuje do skrajnih meja. Kadar se antisocialni impulzi obrnejo navzven, pogosto taki pari izvedejo serijo kriminalnih dejanj, od prevar do nasilja (»Bonnie in Clyde«).

 

 

Lahko pa se agresivnost obrne, vsaj začasno, v medsebojno manipulativno ali celo nasilno obračunavanje, kjer nekaj časa vzdržujeta navidezno nevarno ravnotežje, ki pa se slej kot prej konča z medsebojnim obračunom, v katerem uničevalnost nima meja (»Vojna zakoncev Rose«). Partnerstvo med psihopatom in sociopatom je ponavadi enota gospodar/suženj, kjer je sociopat v podrejeni vlogi, običajno je izvrševalec nasilnih dejanj.

 

Partnerstvo med psihopatsko/sociopatsko in borderline osebo

Borderline partnerja pritegne dominanstnost in pozicija moči psihopata, tega pa pritegne brezpogojna vdanost in podredljivost borderline osebe, ki se vidi kot rešitelja/ico.  

 

Dominantnost antisocialnega psihopatskega partnerja daje bordeline partnerju navidezen občutek, da bo psihopat skrbel zanj, če se mu bo podredil preko vseh meja. Obenem pa se v borderline partneju budi (vsemogočne nerealne) fantazija, da bo psihopata/sociopata ta ljubezen »odrešila in spremenila«.

 

Ker je bordeline oseba nagnjena k oklepanju in podrejanju ter k brisanju svoje osebnosti za odnos, je lahko nekaj časa dobrodošel partner za antisocialnega psihopata ali sociopata, saj se partnerju povsem suženjsko podredi in mu prostovoljno sledi tudi v najbolj bizarnih in destruktivnih dejanjih (verjetno gre za takšen par v primeru »odrezane roka«). Svojo osebnost izbriše do te mere, da postane samo slepo orodje v rokah psihopata.

 

Mazohistična oblika borderline osebnosti je kompatibilna s prikritimi ali odkritimi sadističnimi potezami psihopata ali sociopata. Vzpostavi se enota gospodar-suženj, v kateri pa ni menjave vlog. Zdi se, kot da oba črpata izkrivljen užitek iz trpljenja mazohističnega partnerja. Taki odnosi so izrazito maligni, saj se borderline partner znova in znova vrača v krog nasilja in poniževanja. 

 

Antisocialni psihopat in sociopat sta najnevarnejši prav borderline osebi, saj jo manipulativne tehnike ter prikrito ali odkrito nasilje v resnici lahko spravijo (zaradi negotove identitete in samoobtoževanja) do izgube stika z realnostjo (psihotični preboji) ali do različnih oblik samodestruktivnega vedenja.

 

Prosocialni psihopatski in borderline partner lahko vzpostavita relativno uspešen odnos, čeprav temelji na kompatibilnosti dominantnosti in podredljivosti takega para. Borderline partner je lahko povsem predana podpora karieri in ambicijam psihopatskega partnerja (na primer kirurg-medicinska sestra), ki v zameno dobi varnost ter materialno in socialno varnost.

 

Partnerstvo med psihopatsko/sociopatsko in narcistično strukturirano osebo

Psihopata in narcistično osebo pritegne obojestranska karizmatičnost in manipulativno gratificiranje, lahko pa tudi visok profesionalni/materialni/socialni status.

 

Na začetku je taka zveza lahko zelo uspešna, sčasoma pa začne idealizacija bledeti. Psihopatski partner (tudi prosocialni) želi ves status in prestiž zase, celo tistega, ki ga prinaša narcistični partner. Če narcističnemu partnerju ni dovolj, da se sonči v partnerjevi »slavi«, se bo sčasoma počutil vse bolj ogoljufanega in zlorabljenega, kar je za narcisa skrajno ponižujoč občutek. Psihopat zna dobro manipulirati z narcističnimi osebami, saj izmenjuje (dvoumne) gratifikacije z zbujanjem dvoma v vrednost partnerja, ki je v sebi tako ali tako skrajno negotov.

 

A narcistično osebo žene vsemogočno prepričanje, da je mogoče psihopata/socipata spremeniti in upravljati z njim, kar pa vodi v vzpone in padce narcisovega samovrednotenja, saj psihopatu ni tuja nikakršna manipulacija za doseganje svojih ciljev. Narcisova potreba po nenehnem potrjevanju in ranljivost na odsotnost priznanj je odlično orodje, s katerim psihopat, ki je za tovrstne  gratifikacije povsem imun, odlično upravlja. In to tudi počne brez najmanjšega pomisleka. Narcisu pa je, ne glede na neprijetne občutke, težko zapustiti socialni ali materialni prestiž, ki ga lahko zagotavlja psihopatski partner.

 

 

Sociopati so zaradi svoje impulzivnosti in običajno nižjega socialnega statusa manj zaželeni partnerji narcisov.

 

 

Partnerstvo med psihopatsko/sociopatsko in shizoidno strukturirano osebo

 

To partnerstvo je nekoliko manj pogosto, a ne tudi izključeno. Psihopatsko in shizoidno osebo druži  potreba po dominanci, ki pa se pri shizoidni osebi lahko obrne tudi v povsem podrejeno vlogo brez lastne osebnosti. Ker shizoidna oseba ne potrebuje posebne pozornosti in čustvenih vezi, lahko sprejme čustveno praznino psihopata, še posebno, če lahko vzpostavita intelektualno povezavo. Prosocialni psihopat in shizoidna oseba lahko vzpostavita relativno miroljuben odnos, ki pa deluje precej mimobežno. Sčasoma začne psihopatski osebnosti primanjkovati izkazovanja naklonjenosti, tako da taka zveza lahko sčasoma enostavno izzveni. Antisocialni psihopat (hladni tip) pa lahko v nekaterih primerih vzpostavi absolutno dominanco nad shizoidno osebo, ki se lahko povsem podredi. Sociopat, pa tudi »vroči« psihopat zaradi svoje intenzivnosti ponavadi za shizoidno osebo nista zanimiva partnerja.

 

 

Partnerstvo med psihopatsko in zrelejšo osebo

Prosocialni psihopat in zrelejša oseba lahko na začetku vzpostavita romantično zvezo, še posebno, če se dejavnost psihopata ujema z vrednotami zrelejše osebe. A sčasoma začne zrelejši osebi primanjkovati čustvene bližine in prave navezanosti, tako da se iz take zveze tudi hitro umakne. Za antisocialnega psihopatskega partnerja je zrelejša oseba zanimiva zaradi pristne naklonjenosti, ki jo razvije in izkazuje in tudi svoje relativne tolerantnosti, vendar zelo kmalu začne preizkušati njene meje in jo skuša narediti negotovo in odvisno. Ko psihopat preseže meje strpnosti zrele osebe, se ta iz zveze umakne in se tudi vanjo ne vrača, ne glede na čustvene pritiske ali manevre psihopatske osebe.

 

Ko zrelejša oseba psihopatski postavi jasne in odločne meje, ki jih ta po volji ne more premikati ali prestopati, lahko tudi psihopat izgubi zanimanje in se sam iz take zveze umakne.

 

Sociopati ponavadi ne pritegnejo zrelejših oseb.

 

Nekaj osnovnih usmeritev za uravnavanje odnosa z osebo psihopatskega ali sociaopatskega tipa

 

Zavedati se moramo, da pravega psihopata nikakor ne moremo spremeniti – niti s še tako veliko količino ljubezni ga ni mogoče »rešiti« njegove motnje, saj je sploh ne doživlja kot težavo. Kadar gre za primarno psihopatijo, je motnja neozdravljiva in nepopravljiva, zato se je nujno zaščititi pred posledicami ravnanja takih ljudi. Iz takega odnosa je priporočljivo izstopiti, in to na najhitrejši možni način. Zveni protislovno, toda če nas psihopat izkoristi za kratko avanturo in nas zatem brezčutno zapusti, spadamo med srečnike.

 

Psihopat želi svojega življenjskega partnerja (in otroke) izolirati ob bližnjih in prijateljev, da ga lažje nadzira ter si ga z manipulacijami in ustrahovanjem duševno in eksistenčno povsem podredi. Zato je marsikomu težko razdreti tak rušilni odnos, saj je njegovo samozaupanje navadno (prav zaradi tega odnosa) zelo načeto. Počuti se manjvreden, negotov, prestrašen, socialno osamljen, zbegan, dezorientiran.

 

Psihopat svoje vedenje dosledno opravičuje s tem, da je zanj kriv partner. V takem primeru je nujno in neizogibno čim hitreje poiskati strokovno pomoč psihoterapevta, saj je tako ujeta oseba vse bolj negotova, depresivna in apatična. Partnerji psihopatov pogosteje storijo samomor in so pogosteje žrtve umora. Brez strokovne pomoči je izhod iz takih okoliščin izredno težak, če ne celo nemogoč. Še enkrat: nujno si poiščite pomoč.

 

Najpomembnejši nasvet: Ne zapletajte se s psihopatom!

 

 

To je sicer najboljši možni nasvet, toda kaj, ko to motnjo pogosto opazimo šele, ko smo se že zapletli. Še posebno smo v nevarnosti, če smo v kritičnem, težavnem življenjskem obdobju, kajti psihopat zna zaznati in izrabiti sleherni znak krhkosti in šibkosti. Kadar smo v krizi, se nam najlažje približa, saj so takrat naši obrambni mehanizmi že tako ali tako načeti. Na videz se ponudi kot opora in rešitelj, vendar s svojim ravnanjem (manipuliranje, zavajanje, laganje …) le še povečuje našo negotovost in zbeganost, še posebno rad pa nam vse ljudi okrog nas prikazuje kot nevarne ali nekompetentne, s čimer nas še bolj osami in naveže nase.

 

 

Zato: How to deal with Devil? Don’t!

 

 

Če pa ste že v odnosu s psihopatsko ali sociopatsko osebo, sledite naslednjim korakom:

Prepoznavanje in soočanje:

 

 • Prepoznajte, da imate opraviti s psihopatom. Nehajte se slepiti in opravičevati rušilno vedenje.
 • Sprejmite dejstvo, da so nekateri ljudje preprosto zlonamerni. Za to ni pomoči ali zdravila.
 • Priznajte si, da ste v zvezi s psihopatom: spremeniti ga ne morete, največ, kar lahko storite, je, da poskušate omejevati njihova najneznosnejša ravnanja. Navadno neuspešno.
 • Prepoznajte razliko med pohvalo in laskanjem: po pohvali se počutimo dobro, laskanje pa je pretirano, zato pri večini ljudi vzbudi občutek, da ni pristno. Psihopat uporablja laskanje za manipuliranje, zato ga ne razumite kot izkazovanje naklonjenosti.
 • Upoštevajte, da z vami manipulira, vas zavaja in vara. Če tega ne počne ta trenutek, zagotovo še bo. Na vse mogoče načine, vedno znova. Ne čudite se, če ste zbegani in zmedeni, kajti psihopat s psihološkim manipuliranjem sistematično izkrivlja in zamegljuje vaš občutek za stvarnost. Skušajte ga ohraniti za vsako ceno.

Določanje meja:

 • Izberite meje, ki jih boste branili za vsako ceno, ne glede na to, kako težko je. 
   • finančne: »Ne dam ti več denarja. S tem sem zaključil.«
   • fizične: »Ne moreš se mi več približati. Ne želim zahtevati prepovedi približevanja, vendar jo bom, če bo to potrebno.«
   • čustvene: »Govoriš stvari, za katere veš, da me bodo prizadele. Ne bom te več poslušal.«
 • Pravilo treh napak: podobno kot v računalniški igri tri napake pomenijo izločitev, konec igre. Ena laž, ena prelomljena obljuba, ena zanemarjena odgovornost je lahko naključje ali nesporazum. Druga je huda napaka. Tretja je vedenjski vzorec in pomeni, da imate opraviti z brezvestnim lažnivcem in manipulantom. Takoj prekinite odnos, le tako boste lahko omejili škodo.
 • S psihopatom ne imejte otrok. Psihopat jih bo brez pomisleka uporabil kot orožje ali kot sredstvo za premoč/manipuliranje z vami – četudi se bosta razšla. Otroci mu niso mar kot osebe, ampak zgolj kot sredstvo, zato bo tudi z njimi manipuliral in jih zlorabljal. Če jih že imate, jih poskušajte kar se da zavarovati pred njegovim rušilnim vedenjem. Vzemite jih in odidite.
 

Varovanje mej:

 • Pozornost usmerite na dejanja in ne na besede. Z besedami vas bo zavajal in skušal sprevračati vaša opažanja in občutke, dejstva pa bo obračal sebi v prid. Zanesite se na svoj občutek in ne na besede, s katerimi vas skuša zavajati.
 • Ne opravičujte zlorab in napadov. Če pred sabo in drugimi ves čas opravičujete ravnanje ali pa človeka, ki vas vedno znova prizadene, zlorablja ali vara, imate zagotovo opraviti s psihopatom. Psihopati namreč do popolnosti obvladajo, kako v drugih vzbuditi sočutje, sebe pa prikazati kot žrtev.
 • Ne nasedajte poskusom izolacije: psihopat vas bo skušal prepričati, da so vsi drugi ljudje slabi in da vam skušajo škodovati – vsi razen njega. Ohranite zaupanje, da je večina ljudi sposobnih ljubiti in spoštovati drugega ter da zmorejo in skušajo ravnati etično.
 • Ščitite svoje dobro ime. Psihopat vas bo poskušal očrniti in diskreditirati, da bi vas lahko posedoval in nadziral. Brez pomisleka bo zlorabil tudi vaše dobro ime (vas ponudil kot krivca), da bi zaščitil sebe ali svoja nemoralna dejanja.
 • Poskrbite za svojo finančno samostojnost. Tako si boste priskrbeli svobodo, ki je potrebna za odhod. Ne vlagajte v skupne nepremičnine, ne jemljite skupnih posojil, posojila ne vzemite namesto njega. Onemogočite mu dostop do svojega denarja. V nasprotnem primeru se boste na koncu znašli brez vsega ter obremenjeni s skupnimi in njegovimi dolgovi.
 

Izhod iz odnosa

 • Čustvena ločitev: sprejmite dejstvo, da vas ne ljubi, da vas ni nikoli ljubil in da vas tudi nikoli ne bo. Za psihopata ste zgolj lastnina, ki je v tem trenutku še ni pripravljen izgubiti. Da bi preprečili, da bo z vami manipuliral, vas zlorabljal ali ranil onkraj vaših čustev do njega, vsa čustva zatrite, odrežite vse, kar čutite do njega. Vaše ljubezni si nikakor ne zasluži.
 • Znova zgradite socialne odnose: vnovič se povežite s prijatelji in družino ter z njimi ostanite povezani. Potrebovali boste vso njihovo podporo. Poskrbite, da bodo razumeli, s kom imate opravka. Če se odločite za odhod, jim ne dovolite, da bi vas prepričevali k vrnitvi. Izberite si ljudi, ki vas bodo pri tem podprli.
 • Odnos zapustite takoj, ko je mogoče. To poskusite izpeljati tako, da se bo počutil zmagovalca. Psihopati so agresivne osebnosti. Hočejo zmagati. Če dobijo občutek, da so poraženci, postanejo neizmerno maščevalni, lahko vas celo dolga leta preganjajo. Premislite, kaj si je bolj vredno izboriti: svojo svobodo ali nekaj, kar lahko vnovič kupite. Pustite mu občutek, da vas je porazil, da ste brez njega na tleh. Tako bo morda izgubil zanimanje in vas pustil pri miru. To je največ, kar lahko dobite – svoj mir in svoje življenje. Zato z njim pretrgajte vse stike, če je le mogoče.
 

Če odnosa ne zmorete zapustiti, poiščite strokovno pomoč!

Ljubezenske zveze ljudi, ki se spopadajo s to osebnostno motnjo, so izziv tako zanje kot za njihove partnerje.

Ker so osebnostne motnje pravzaprav skupni izraz za manj zrelo osebnostno strukturo in delovanje, je to stanje mogoče sčasoma izboljšati. A to v primeru psihopatske osebnosti ne velja, saj te motnje ni mogoče spreminjati.

 

Sociopatske osebnosti imajo nekoliko več upanja, vendar je prognoza še vedno negotova.

 

Še tako ljubeč in potrpežljiv partner teh sprememb nikakor ne zmore omogočiti, čeprav je lahko v podporo in pomoč. Za osebnostno zorenje je nujna pomoč strokovnjaka psihoterapevta, ki spodbuja in usmerja ta proces, ki je sicer zelo dolgotrajen, vendar pa lahko prinese znatne spremembe.

 

Pomoč pri osebnostnem zorenju za boljše partnerske kapacitete je torej mogoča, a v tem primeru je bolj priporočljiva za partnerje oseb s psihopatskimi motnjami, in sicer za to, da se zmorejo odtrgati iz tako rušilnega odnosa oziroma postaviti jasne in odločne meje. Program Partner 360 je zgrajen tudi zato. 

 

Namenjen je:

 • posameznikom, ki šele iščejo ali skušajo zgraditi partnerstvo in ki si izbirajo partnerje s psihopatskimi potezami, omogoči, da sčasoma izberejo primernejšega partnerja in zgradijo kvaliteten odnos tako, da izboljšajo svoje kapacitete za partnerstvo;
 • partnerjem psihopatskih/sociopatskih oseb, ki se soočajo s ponavljajočimi se težavami, da lahko izboljšajo svoje kapacitete, s pomočjo katerih se odtrgajo iz rušilnega odnosa oziroma tako problematičnemu partnerju zmorejo postaviti jasne in odločne meje. Individualna obravnava takega  partnerja je zato ključna, saj ponavadi v teh primerih partnerska terapija ne zadostuje.
 
Pomoč pri osebnostnem zorenju za boljše partnerske kapacitete je torej mogoča, izboljšanje odnosov je mogoče doseči. Program Partner 360 je zgrajen prav v ta namen. Sestavljen je iz krovne izkustvene  delavnice Jaz-Ti-Midva, ki naslavlja celoten spekter kapacitet in jih pomaga preoblikovati. Vanjo se lahko vključijo posamezniki, ki partnerstvo šele iščejo ali gradijo ali pa partnerji, vendar vsak posebej, v ločene skupine. Obenem pa se je mogoče vključiti še v vrsto izkustvenih in izobraževalnih delavnic, ki se poglobljeno lotevajo specifičnih težav (na primer samopodoba…).