Osebnostne značilnosti, pomembne za partnerstvo (rešuj individualno)

kakšne so moje kapacitete – prednosti in pomanjkljivosti za izgradnjo dolgotrajnega partnerstva (izraženo v odstotkih in opisno)Osebnostne značilnosti, pomembne za partnerstvo (rešuj v paru)

kakšne so skupne prednosti in pomanjkljivosti za izgradnjo dolgotrajnega partnerstva (izraženo v odstotkih in opisno)Rezultati vprašalnika

kakšne so moje kapacitete – prednosti in pomanjkljivosti za izgradnjo dolgotrajnega partnerstva (izraženo v odstotkih in opisno)


Ali ste kviz reševali v paru ?Partnerska enačba

kakšne so skupne prednosti in pomanjkljivosti za izgradnjo dolgotrajnega partnerstva (izraženo v odstotkih in opisno)