Želimo si biti privlačni

 

 Vsi si želimo biti privlačni, pa če si to priznamo ali ne, pa če se tega zavedamo ali ne. Vsi bi radi zbudili zanimanje in prijetne občutke pri drugih, V to nas vodijo biološke danosti – želja po reprodukciji, pa tudi potreba po pripadnosti in povezanosti.  Ker pa s sabo iz otroštva prinesemo različne, lahko tudi zelo neprijetne izkušnje iz bližnjih odnosov, se lahko ob tem zbudijo številni mešani in nasprotujoči si občutki. Lahko nas je sram naše želje, da bi ugajali. Lahko nas je te želje celo strah, posledica pa je na videz nasprotujoče si vedenje. Če se na primer bojimo zavrnitve, lahko osebo, ki nas privlači, vnaprej zavračamo.

Pa vendar, po svojih najboljših močeh in vedenjih se trudimo, da bi drugi do nas začutili privlačnost. To vprašanje si zagotovo in zavestno zastavljamo, ko skušamo pritegniti pozornost potencialnih erotičnih panterjev, ne glede na to, ali želim zgraditi dolgotrajno čustveno partnerstvo ali samo kratkotrajen spolni stik.  

Manj pa se zavedamo te svoje težnje, čeprav je enako prisotna, kadar vstopamo v prijateljske ali poslovne odnose, pa čeprav tudi tukaj privlačnost igra zelo močno vlogo. Čeprav je telesni izgled za privlačnost pomemben dejavnik, pa se trudimo biti privlačni v večini situacij tudi na drugih ravneh, zato skušamo izkazovati osebnostne značilnosti, ki so všečne ali pa vedenje, ki je pozitivno sprejeto in podobno v različnih medosebnih stikih. Tudi ko gremo na razgovor za delovno mesto, skrbno izberemo oblačila in skušamo primerno vesti in seveda kot oseba narediti prijeten vtis, torej zbuditi v drugem prijetne občutek/občutek privlačnosti, vse s ciljem, da izbere prav nas.

Pomen privlačnosti v odnosih:

  • odnos s sabo (samougajanje in pozitivno samovrednotenje)
  • iskanje partnerstva (na   nastajanje   in   oblikovanje   partnerskih   odnosov   vsaj   v   začetku   zelo   močno   vpliva medosebna privlačnost in vse njene prvine )
  • partnerski odnos (pomen privlačnosti med partnerjema -urejenost, osebnostne značilnosti, bližina-intimnost – spoštovanje, upoštevanje, prijaznost, strpnost,  spolnost v partnerstvu kot odraz privlačnosti)
  • drugi odnosi