Kaj je partnerska enačba?

Kaj je partnerska enačba? ​

Partnerska enačba je merilo zadovoljstva ali nezadovoljstva v partnerstvu.

Vsak od nas ima svoja pričakovanja in zastavljene cilje. Kaj nam partnerstvo prinese, kako naj nas izpopolnjuje. A da bo partnerstvo uspešno, je pomembno, da ga vidimo kot skupni projekt dveh posameznikov, v katerega oba vlagata v tolikšni meri, kot sta zmožna in pripravljena.

Uspešna partnerstva temeljijo na vzajemnosti in dopolnjevanju investicij

Partnerska enačba je strokovno pripravljena formula, ki preverja raven zadovoljstva v partnerstvu in je sestavljena na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovnega kadra s področja partnerstva. Na zadovoljstvo vpliva razlika med  pričakovanim in realnim stanjem.

PikaMalaOK

Konkreten primer iz prakse: 

Obravnavano področje v partnerstvu: pripravljenost na kompromise

Faktor A: pričakovanja posameznika glede sklepanja kompromisov
Faktor B: realno angažiranje posameznika pri sklepanju kompromisov

Rezultat: večja kot je razlika med pričakovanim in realnim, manjše je zadovoljstvo v partnerstvu pri enem ali obeh

Usmeritev: Eden od izzivov, ki ga rezultat partnerske enačbe lahko izpostavi, je na primer stanje, ko je posameznik pripravljen vlagati več, z namenom, da bi tudi partner začel vlagati več. A posledica je drugačna. Ker je drugi partner očitno zadovoljen na določenem področju, je manj motiviran, da bi sam vlagal več. Prvi partner, ki vlaga več, pa je vse bolj nezadovoljen.  

V partnerstvu obstajajo tri glavna področja, v katera vlagamo.

Skupno laganje v področje odgovornosti gradi občutek VARNOSTI. Z vzajemnim vlaganjem v področje ljubezni se partnerja počutita LJUBLJENA. Več kot vlagata v področje komunikacije, bolj se bosta počutila POVEZANA. Če partnerja ustrezno in sorazmerno vlagata v vsa tri področja,  se bo med njima zgradila VARNA NAVEZANOST.

Vsa tri področja, ki sestavljajo partnerstvo so oblikovana glede na komponente, v katere kot posamezniki lahko vlagamo svojo pozornost, delo in fokus.a

Odgovornost -> varnost 

 • Časovna naložba
 • Finančna naložba
 • Prevzemanje skrbi in odgovornosti
 • Skupno življenje

Ljubezen -> ljubljenost

 • Bližina, intimnost
 • Čustvena naložba
 • Erotika in spolnost
 • Pozornost in skrb za partnerja

Komunikacija -> povezanost

 • Komuniciranje
 • Kompromisi in prilagajanje
 • Spoštovanje
 • Zaupanje

Uspešno partnerstvo je rezultat vzajemne investicije obeh posameznikov.

Razlika med pripravljenost za vlaganje med potencialnima partnerjema in razlika med pričakovanji je vedno prisotna in tudi normalna, če le ta ni prevelika. Če pa je neravnotežje preveliko, pa se v partnerstvu kopičijo nelagodja in agresija zaradi nerealnih ali neizpolnjenih pričakovanj in neravnovesja med vložkom in dobitkom.

S programi, ki jih nudi Partner 360, stremimo k temu, da partnerja najdeta sprejemljivo ravnovesje med skupnim vložkom in rezultatom.

PikaMalaOK

Konkreten primer iz prakse: 

Obravnavano področje v partnerstvu: finančni vložek

Vložek in rezultat:  partnerja se lahko sporazumeta za različne vložke, a tako razmerje ustreza obema, zato sta oba zadovoljna. Ključen je sporazum, ki prinese zadovoljstvo.

Usmeritev: Partnerski odnos je tek na dolge proge, zato je pomembno dolgoročna vzajemnost investicij. V praksi partnerja ves čas zvišujeta in znižujeta vlaganje na določenem področju, tako da vzdržujeta medsebojno dopolnjevanje.  

Ko sta zadovoljna oba posameznika, bo tudi partnerstvo uspešno. Pomembno je namreč načelo, da imata oba partnerja občutek, da če se vlaganje v odnos dopolnjuje in je vzajemno, bosta oba iz odnosa dobila najmanj toliko, kot sta vanj vložila, ponavadi pa celo več. Zato sta v takem odnosu partnerja zadovoljna. In k takemu zadovoljstvu bistveno pripomore poznavanje Partnerske enačbe.