Kapacitete za partnerstvo

Kapacitete za partnerski odnos sestavljajo vse tiste naše lastnosti in vzorci, ki nam omogočajo zgraditi dolgotrajen zrel in varen partnerski odnos.

Stili navezanosti

Pomen navezanosti iz otroštva Varna navezanost v otroštvu je osnovni model čustvenih stikov in navezanosti ter izhodišče za vse poznejše odnose. Otrok začne že kmalu

Preberi več »

Osebnostne lastnosti

Osebnostne lastnosti najpogosteje merimo z vprašalnikom Velikih pet (Big 5), ki je eden od najbolj razširjenih instrumentov za merjenje osebnostnih lastnosti, poleg tega je eden

Preberi več »

Samopodoba in samovrednotenje

Kaj je samopodoba in kako jo oblikujemo? Samopodoba (identiteta) je posameznikova predstava o tem, kaj je oziroma njegovo doživljanje samega sebe. Gre za sklop zaznav, misli in

Preberi več »

Osebnostne ranljivosti

Strokovnjaki smo identificirali lastnosti, ki lahko predstavljajo resnejšo oviro pri vzpostavljanju, še bolj pa pri izgradnji in razvijanju partnerskega odnosa. Nekatere lastnoti so lahko izrazito rušilne

Preberi več »