Partnerstvo s shizoidno osebo

Kakšno je partnerstvo z osebo s shizoidno motnjo in kaj lahko naredite?

Partnerstvo med dvema shizoidno strukturiranima osebama

Od partnerja/partnerke oba pričakujeta shizoidni osebi predvsem veliko prostora zase, sicer se hitro počutita utesnjena ali preplavljena s pričakovanji drugega; posledično se takoj umakneta v čustveno izolacijo svojega notranjega sveta. Oba sta izrazito senzibilna, zato lahko v tem navideznem neskladju razumeta drug drugega, saj se zunanjemu opazovalcu zdita čustveno hladna in odmaknjena. Njuno čustvovanje v resnici ni izrazito, vendar je zelo pretanjeno. Dobro se bosta ujemala po intelektualni plati, poleg tega si bosta zmogla pripadati, ne da bi to prav zelo izkazovala. Čustveni odmiki tako samozadostnima partnerjema ne bodo povzročali večjih pretresov. Na težavo utegneta naleteti le sprva, pri vstopanju v odnos, saj tako šibko izražata naklonjenost, da jo utegneta preprosto spregledati. Čeprav bosta živela v istem bivališču, se jima lahko zgodi, da po ves dan ne bosta izmenjala stavka; vsak zase bosta zatopljena v svojo dejavnost. Toda to ne pomeni, da se ne bosta zmenila drug za drugega – bližino v večji meri gradita z navzočnostjo kot s komunikacijo.

 

V resnici je lahko tak odnos dokaj harmoničen, celo kadar gre za zvezo med manj in bolj izrazito shizoidno osebo, saj manj shizoidni partner lahko drugemu nevsiljivo daje več možnosti odnosa in ga počasi zvabi v večjo bližino.

 

Težava lahko nastane predvsem med dvema, ki sta oba izrazito shizoidna, saj drug drugemu nudita manj, kot bi potrebovala na razpolago in zato lahko drug drugega doživljata kot hladna in distancirana, kar
pa realno tudi sta.

 

Med dvema prikrito shizoidnima osebama bi bila mogoča zelo uspešna zveza, saj imata lahko v takem odnosu oba oboje, stike brez večje intimnosti z ljudmi (izven zveze) in intimnost z dovolj osebnega prostora (znotraj zveze).

 

Partnerstvo med shizoidno in borderline strukturirano osebo

Shizoidni partner od partnerja/partnerke pričakuje predvsem veliko prostora zase, sicer se hitro počuti utesnjen ali preplavljen s pričakovanji drugega; posledično se takoj umakne v čustveno izolacijo svojega notranjega sveta. Borderline strukturirana oseba pa partnerja/partnerko postavlja v središče življenja in se ji povsem preda. Od partnerstva pričakuje predvsem skladnost in varnost. Za to se je sicer pripravljena zelo truditi, obenem pa v partnerstvo prinaša veliko dvomov, negotovosti ter preobčutljivost na zavrnitve in različne poglede. To pomeni, da shizoidno strukturiran partner v taki zvezi pogrešati več svobode in razdalje, borderline oseba pa več bližine. Nenehno iščeta krhko ravnovesje med blizu in daleč, pri čemer se oba počutita frustrirana, saj to, kar zadovolji enega, za drugega pomeni stisko. V taki zvezi utegne shizoidni partner imeti občutek, da ga ljubezen in pozornost druge osebe preplavljata, dušita, bordeline oseba pa se nenehno trudi, da bi prišla do več pozornosti, zaradi česar se lahko ob shizoidnemu partnerju počuti nenehno zavračana. Če so razlike manj izrazite, sčasoma lahko vzpostavita mirnejši odnos, v katerem sprejme shizoidni partner, da druga oseba potrebuje več občutka varnosti, ki ji ga tudi skušate zagotoviti – morda bolj s svojim ravnanjem kot z izražanjem čustvene navezanosti. Bordeline partner pa sčasoma utegne zaupati, da čustveni odmiki ne pomenijo, da jo partner namerava zapustiti.

 

Take zveze so relativno pogostejše, kot bi si morda predstavljali, saj je lahko ponavlja stiske njunega otroštva, ki so ju oblikovale.

 

Borderline oseba lahko nenehno poskuša priti bližje nekomu, ki jo je zavračal kot otroka, saj umikanje partnerja doživlja kot (znano) zavračanje. Shizoidna oseba pa doživlja oklepanje borderline partnerja kot preplavljanje preveč intruzivnega starša. Oba tako skušata popraviti svoje boleče izkušnje tako, da jih poustvarjata in podoživljata.

 

Partnerstvo med shizoidno in narcistično strukturirano osebo

Od partnerja/partnerke pričakuje shizoidni partner predvsem veliko prostora zase, sicer se hitro počutite utesnjeni ali preplavljeni s pričakovanji drugega; posledično se takoj umakne v čustveno izolacijo svojega notranjega sveta. Čeprav si narcistična oseba želi ljubezni in varnega odnosa, nenehno išče zlasti občudovanje in potrditve, saj se brez tega počuti neljubljena. V partnerstvu večkrat zaniha med navdušenjem in razočaranjem, vznemirjenje, strast in evforijo pa utegne zamenjevati za ljubezen. Morda se bo taka oseba sprva precej trudila za shizoidnega partnerja ter mu izkazovala veliko občudovanja in pozornosti. Da bi vzbudila njegovo pozornost, se bo postavljala pred njim, toda to lahko doseže prav nasproten učinek, saj utegne shizoidni partner vse skupaj doživljati kot pretirano in nepristno. Občudovanje shizoidnemu partnerju ni blizu, zato ga tudi ne izraža. Najverjetneje pa dolgoročno drug drugega ne bosta zanimala, saj to, kaj je pomembno narcističnemu partnerju – zunanji uspeh in pohvale, biti v soji žarometov –, za shizoidnega partnerja pomeni velik napor in neugodje.

 

Zdi se, kot da je lahko morda shizoidni partner celo nekoliko bolj privlačen za narcističnega, saj ga po navadi odsotnost občudovanja požene v še večji trud za priznanje. Ko pa tega ni, se bo narcistični partner užaljeno umaknil in razvrednotil shizoidnega, ki pa se za razvrednotenje enako malo zmeni kot za pohvalo.

 

Partnerstvo med shizoidno in zrelejšo osebo

Ker se shizoidni partner lahko hitro počuti utesnjen ali preplavljen s pričakovanji drugega, od partnerja/partnerke pričakujete predvsem veliko prostora zase, sicer se takoj umakne v čustveno izolacijo svojega notranjega sveta. Zrelejša oseba partnerstvo vidi kot dolgoročno vzajemno ravnanje v skupno dobro. Zmore se uskladiti, sprejemati kompromise in se tudi prilagoditi, vendar le do zdrave mere. Zna ponuditi varnost in čustveno bližino, obenem pa potrebuje nekaj prostora samo zase. Ker je razmeroma strpna in razumevajoča, lahko v svet shizoidne osebe prinese precej stabilnosti in umirjenosti, seveda če ji ta zmore ponuditi vsaj nekaj čustvene bližine in komunikativnosti. Ravno dovolj je samostojna, da je umiki shizoidne osebe ne zamajajo, čeprav ji tudi ne ugajajo in da na odmik ne reagira z oklepanjem ali vdiranjem, temveč običajno počaka, da se ta vrne nazaj v odnos, če odsotnost le ni predolga. Ker k občutljivim temam medsebojnega odnosa pristopa bolj racionalno kot čustveno, je tak dialog shizoidni osebi lahko blizu in na ta način lahko skupaj poiščeta sprejemljive  kompromise.

 

V nasprotnem primeru se lahko primeri, da se bo zrelejša oseba po številnih poskusih, da bi njun odnos postal čustveno polnejši in intimnejši, preprosto umaknila. Zveza z zrelejšo osebo je za shizoidnega partnerja izrazito primerna, saj ga bo znala nevsiljivo vabiti v odnos. Posledično sčasoma utegne postati bolj sproščen tudi v večji bližini in se morda nekoliko bolj odpirati.

 

Je pa lahko za zrelejšo osebo tak odnos tudi nekoliko čustveno pomanjkljiv in zahteva od nje veliko strpnosti in potrpljenja, saj je ranljivost shizoidnega partnerja tudi zanjo lahko precejšen izziv.

 

Če si uspe tisto, za kar se počuti prikrajšano, poiskati in nadomestiti v svojih drugih bližnjih odnosih, potem lahko ta odnos poteka sorazmerno mirno, saj bi shizoidna oseba to prej doživela kot olajšanje kot pa zapuščanje. 

Nekaj osnovnih usmeritev za ohranjanje odnosa z osebo shizoidnega tipa:

 

 • Če oseba, as katero vstopate v odnos, ni imela nobene dolgotrajne, večletne zveze v svojem življenju, je najbolj verjetno, da se bo umaknila tudi iz vajine.
 • Uskladite svoja pričakovanja z realnostjo. Če se ob taki osebi počutite osamljeni, se boste tako počutili ves čas te zveze. Vsak predlog, da bi kakorkoli spremenila, prestavlja za tako osebo breme. Za shizoidno motnjo ne obstajajo zdravila, dolgotrajna psihoterapija do neke mere pomaga zmanjševati hromeč strah pred intimnostjo in bližino, vendar pa se tudi s to pomočjo ne bo spremenila v toplo in čustveno osebo, ampak v tako, ki bo v intimnosti čutila manj tesnobe in se bo zato iz bližine malo manj umikala. A še vedno bo zadržana in zelo omejeno družabna. Če
  vam to ne zadostuje, potem partnerstvo s tako osebo enostavno ni za vas. Saj veste, riba in ptič …
 • Sporazumevanje bo lažje, če boste v pogovorih umirjeni in racionalni. Jok in kričanje se take osebe ne dotakneta, ob tem se enostavno ne znajde in se zato ne bo nič drugače obnašala.
 • Težko izraža naklonjenost in empatijo, zato zmanjšajte svoja pričakovanja.
 • Od shizoidnega partnerja lahko pričakujete fizično in materialno podporo, čustvene pa ne ali zelo težko.
 • Vajin odnos gradite na logiki, razumu in odprti, pošteni igri. Tako boste v povračilo dobili lojalnost in skrben odnos.
 • Pogovorite se o načinu razreševanja konfliktov še preden vstopite vanje. Poskusite ugotoviti, kako oba reagirata, ko sta prizadeta ali razočarana. Dogovorita se za varno besedo ali fizični znak (npr. za time out), ko se začne dinamika prepira stopnjevati in lahko uide iz rok. 
 • Pravila za prepir: Brez kričanja. Brez prekinjanja, medtem ko druga oseba govori. Brez obtožb. Samo razložite, kako se počutite ali kaj mislite. Če morate ponoviti dogovarjanje, si vmes vzemite odnos in se skušajte čim bolj umiriti. Shizoidna oseba se bo samo umikala pred močnejšim čustvenim vznemirjenjem.
 • Sprejmite odmike. Partner se mora izogibati vztrajanju, da shizoidni partner govori ali razlaga svoje vedenje. Vztrajanje in zahteve shizoidno osebo odženeta v vse večji umik. Poskusite povedati, kar morate povedati, ne da bi vztrajali pri besednem odgovoru. Pustite mu čas, da se spet počuti varnega in se sam vrne.
 • Pridružite se shizoidnemu partnerju pri tem, v čemer uživa. Namesto da ga vabite s sabo, raje vi stopite bližje. Tako bosta gradila nove mostove komunikacije in občutka bližine.
 • Podprite zaželeno ravnanje, namesto da kaznujete nezaželeno. Sicer boste spet doživeli samo eno – umik. 
 • Svoje neizpolnjene čustvene potrebe skušajte zadovoljiti izven partnerstva. Partnerja to ne bo motilo, medtem ko prošnje, pritiski ali grožnje z zapuščanjem nimajo nobenega učinka, saj človek, ki se umika pred bližino, ne bo zapuščanja dojel kot pomembno grožnjo, prej obratno, saj se ves čas bori s sabo, da v odnosu ostane.
 

Kaj je mogoče narediti?

Graditi stabilen in umirjen ljubezenski odnos je za ljudi, ki se spopadajo z osebnostno motnjo, izziv tako zanje kot za njihove partnerje. Težavo predstavljajo njihove posebne ranljivosti, zaradi katerih so občutljivejši in se pogosteje kot drugi, odzivajo z manj uspešnim obrambnim vedenjem. To pa pomeni tudi zmanjšane kapacitete za zdrave in zrele odnose, tudi za partnerstvo. Še posebno težavni so odnosi, kadar se navežeta dva človeka, ki sta oba močneje ranljiva.

 

Ker so osebnostne motnje pravzaprav drug izraz za manj zrelo osebnostno strukturo in delovanje, je to stanje mogoče sčasoma izboljšati. To ne gre samo po sebi, pa tudi še tako ljubeč in potrpežljiv partner tega ponavadi tega ne more omogočiti, čeprav je lahko v podporo in pomoč. Za osebnostno zorenje je nujna pomoč strokovnjaka psihoterapevta, ki vzpodbuja in usmerja ta proces, ki je sicer zelo dolgotrajen,  vendar pa lahko prinese znatne spremembe.

 

Program Partner 360 je namenjen tudi prepoznavanju in zmanjševanju težav, ki jih prinaša partnerstvo z osebami, ki se spopadajo z osebnostnimi motnjami. Prvi korak je ta, da vi in vaš partner/partnerka prepoznate, kakšna je vaša (za posameznike) in vajina (za pare) osebnostna struktura in kakšna dinamika odnosa lahko izhaja tega. To lahko preverita z Osebnostnimi testi na spletni strani Partner360

 

Namenjen je obema partnerjema, saj tudi parter, ki je bolj stabilen in umirjen, včasih potrebuje podporo in pomoč, da lahko razume, se sooča in ustrezneje odziva v težavnih obdobjih, ki jih prinaša tak partnerstvo.

 

Izkustvene delavnice so zato namenjene obema partnerjema. Posebnost programa Partner 360 pa je v tem, da partnerja hkrati obravnavamo ločeno in skupaj. Ločeno (vsak je vključen v svojo skupino) zato, da lahko postopno izboljšujeta svoje kapacitete za partnerstvo,  obenem pa tudi skupaj, kjer lahko vzporedno rešujeta akutne težave v svojem odnosu. 

 

Namenjene pa so tudi tistim, ki še niso v partnerstvu, in prepoznavajo, da jih njihove ranljivosti lahko ovirajo pri izgradnji partnerstva,  še zlasti, če opažajo, da se jim ponavljajo enaki vzorci ali težave pri izbiri partnerjev ali znotraj samih odnosov.

 

 

Pomoč pri osebnostnem zorenju za boljše partnerske kapacitete je torej mogoča, izboljšanje odnosov je mogoče doseči. Program Partner 360 je zgrajen prav v ta namen. Sestavljen je iz krovne izkustvene  delavnice Jaz-Ti-Midva, ki naslavlja celoten spekter kapacitet in jih pomaga preoblikovati. Vanjo se lahko vključijo posamezniki, ki partnerstvo šele iščejo ali gradijo ali pa partnerji, vendar  vsak posebej, v ločene skupine. Obenem pa se je mogoče vključiti še v vrsto izkustvenih in izobraževalnih delavnic, ki se poglobljeno lotevajo specifičnih težav (na primer samopodoba…). Partnerja pa se lahko vzporedno vključita tudi v skupno obravnavo.