Krovna izkustvena delavnica
JAZ – TI– MIDVA

Delavnico vodi:

dr. Andreja Pšeničny, psihologinja in psihoterapevtka

 

Čemu pripomore Krovna izkustvena delavnica
JAZ – TI– MIDVA

Pripravite se na zdravo in kakovostno partnerstvo

Krovni program Jaz-Ti-Midva vam pomaga, da spremenite tiste vzorce odnosov (stil navezanosti), ki vas ovirajo pri izbiranju primernega življenjskega partnerja, pri vzpostavljanju in gradnji partnerskega odnosa.

Ne-varne oblike navezanosti, ki ste jih prinesli iz otroštva, skozi ustreznejšo izkušnjo odnosa spreminjate v zrelejšo in varnejšo obliko.  Zakaj? Vzorce, ki ste jih oblikovali na osnovi življenjskih izkušenj, lahko spremenite izključno z  novimi – ugodnejšimi– izkušnjami odnosa.  Brez teh drugačnih, pozitivnejših izkušenj namreč stare vzorce zgolj nenehno ponavljate.

Namen:

Namen programa je pridobiti nove izkušnje in s tem nove vzorce. V skupini, ki jo vodijo izkušeni terapevti, pridobivate nove izkušnje: učite se po modelu ter ob pomoči igranja vlog iz svojega resničnega življenja. Vse, kar doživite kot vzajemno izkušnjo v skupini, tudi sproti skupaj analizirate. V skupini izkusite, kako se počutite, ko doživite drugačne, konstruktivnejše ali stvarnejše odzive članov skupine, kot ste jih vajeni. Nato se skušate sami odzvati drugače, s čimer gradite novo izkušnjo.

 

Program

Ključna prednost:
Krovni program ima 4 stopnje, ki se nadgrajujejo. Vsaka stopnja obsega 12 srečanj oziroma delavnic.

Program vseh 4 stopenj:

Prva stopnja – Jaz

Gre za analizo lastnih partnerskih izkušenj. Udeleženci se razdelite v pare, ki so stalni, da se lahko srečujete tudi z izkušnjo »realnega odzivanja«. Prepoznavate svoje in tuje obrambne ter rušilne odzive, skozi občutke, ki jih vzbujajo, pa tudi svoje in tuje vzorce odnosov.

 • prepoznavanje svoje matrice izbire partnerjev,
 • prepoznavanje svoje matrice oblikovanja odnosa,
 • vloge, ki jih zavzemamo v partnerstvu (kompatibilnost ali komplementarnost vlog),
 • moška in ženska vloga,
 • stvarna in nestvarna pričakovanja,
 • mit o brezpogojni ljubezni.

Začetek delavnice: 20. oktober 2022

Druga stopnja – Ti 

Gre za prepoznavanje in spreminjanje neustreznih vzorcev. Pri tem začnete prepoznavati, kdaj ste v vlogi kompatibilnega partnerja, ki podpira ali sproža manj zrele vzorce, kdaj pa v vlogi komplementarnega, korektivnega partnerja, ki s svojim odzivanjem podpira zrelejše vzorce odzivanje v odnosu. V vlogi korektivnega partnerja je terapevt ali skupina ob pomoči terapevta.

 • kompatibilni in komplementarni vzorci odnosov (vloga podobnosti in razlik),
 • prepoznavanje otroške, starševske in odrasle pozicije,
 • zrcaljenje rušilnih vzorcev,
 • prepoznavanje obrambnega vedenja,
 • kakšen partner sem?

Začetek delavnice: 2. februar 2023

Tretja stopnja – Midva

Gre za delo v novi skupini, ki jo sestavlja polovica starih in polovica novih udeležencev. Starejši udeleženci poskušajo zavzeti vlogo zrelega, korektivnega partnerja. V delavnici starejši udeleženci praktično preizkušajo svoje nove veščine– kot tisti, ki vnašajo zrelejše odzivanje –, novejši pa se učijo prepoznavati svoje vloge in analizirati svoje odzive.

 • novi pari, sestavljeni iz enega starejšega in enega novejšega udeleženca,
 • igranje, izmenjava in analiza vlog (skupina kot komplementarni ali korektivni partner),
 • zrcaljenje posameznih vlog,
 • analiza prepoznanih vzorcev in iskanje zrelejšega odzivanja.

Začetek delavnice: 4 maj 2023

Četrta stopnja – Zmenek

Gre za spremljanje prenašanja novih vzorcev v stvarne življenjske situacije. Člani skupine podajate svoje izkušnje pri iskanju partnerja in pri prvih korakih vstopanja v partnerstvo. Ob pomoči drugih članov preverjate svoje stiske, dileme, odzive in vprašanja.

 • prenašanje vzorcev v življenjske situacije
 • pomoč med člani
 • spremljanje vstopanja v partnerstvo

Začetek delavnice: 7. september 2023

Komu je namenjena?

Krovni program je namenjen ženskam in moškim, ki:

 • ki si želijo poiskati ustreznega partnerja,
 • ki želijo izstopiti iz začaranega kroga ponavljanja neustreznih partnerskih izkušenj,
 • ki se želijo bolje pripraviti na partnerstvo
 • ki želijo izboljšati svoj partnerski odnos.

Kako poteka?

Program na vsaki stopnji traja 3 mesece, saj je vsaka stopnja sestavljena iz 12 srečanj. Celoten program tako sestoji iz 48 srečanj.

Skupina udeležencev šteje od 8 do 12 udeležencev. Ti se srečujejo enkrat tedensko na srečanjih, ki trajajo 90 minut. Pogoj za vstop v krovni program pa je izpolnjen testni vprašalnik.

Delavnica bo potekala vsak četrtek ob 19.30 uri, prvo srečanje bo 24. novembra 2022. 

 

Cena delavnice za posamezno stopnjo je 480Eur, plačilo je mogoče v treh mesečnih obrokih (3 obroki po 160 Eur).

1. stopnja: Jaz :               480 Eur
2. stopnja: Ti:                  480 Eur
3. stopnja: Midva:            480 Eur
4. stopnja: Zmenek:         480 Eur

V primeru vnaprejšnjega plačila posamezne stopnje  v enem obroku (480 Eur) priznavamo 5% popust.

 

 

Pričetek delavnice

Prosim, da spodaj izberete ustrezen termin, katerega se želite udeležiti.

Razpoložljivi termini

Prosim, da označite spodnje polje!

Prijaviti se je mogoče do: 17.11.2022 in odjava je možna najkasneje do: 21.11.2022.

Izberite način plačila

Plačilo po sklopih

Prosim, da označite spodnje polje!
 • 1. stopnja: Jaz (1. obrok) 160 €
 • 1. stopnja: Jaz (2. obrok) 160 €
 • 1. stopnja: Jaz (3 obrok) 160 €

Plačilo v enkratnem znesku: 480,00 € (-5%)