Program Partner 360 predstavlja inovativen in visoko strokoven pristop k gradnji partnerstva, ki temelji na povezavi najnovejših relevantnih strokovnih znanj s področja psihologije, psihoterapije, nevroznanosti in medicine ter več desetletij izkušenj iz psihoterapevtske prakse.     

Strokovna in praktična znanja strokovnjakov smo investirali v inovativno kombinacijo: 

  • prepoznavanje izzivov pri kapacitetah za partnerstvo pri posamezniku ali paru (testni vprašalniki)
  • pomoč pri spreminjanju kapacitet za partnerstvo (izkustvene delavnice) in
  • možnost varnega spoznavanja in podpora korakom za izgradnjo partnerstva (platforma za stike).   

Prepoznavanje izzivov: Testni (diagnostični) vprašalniki

S strokovno pripravljenimi vprašalniki preverjamo pričakovanja, vzorce odnosov in osebnostne lastnosti, ki sestavljajo zmogljivost za partnerstvo. Izhodišča za sestavo vprašalnikov smo črpali v strokovnem spoznanju, da stil navezanosti, ki ga kot vzorec odnosov prenesemo iz otroštva v odraslost, oblikuje tudi našo osebnost in naše ranljivosti, kar skupaj oblikuje naše zmogljivosti za (partnerski) odnos.  

A ker sta za gradnjo skladnega partnerskega odnosa vedno pomembna oba, z vprašalniki preverjamo tudi kompatibilnost in komplementarnost partnerjev in njune lastnosti. Kompatibilnost namreč pri gradnji skladnega partnerstva lahko opozarja na določene ovire, komplementarnost pa na določene prednosti.    

 

Odpravljanje izzivov: Izkustvene delavnice

Zgolj svetovanje in izobraževanje ne prinaša sprememb; do sprememb pripeljejo izključno nove izkušnje odnosa. Zato je namen izkustvenih delavnic v prepoznavanju, doživetju in soustvarjanju drugačnih vzorcev odnosov, ki jih zatem prenašamo v svoje življenje. Delavnice temeljijo na relevantnih psihoterapevtskih tehnikah; nevroznanstvene raziskave namreč potrjujejo spoznanje iz psihoterapevtske prakse, da lahko vzorce, ki smo jih oblikovali s pridobivanjem življenjskih izkušenj, spremenimo izključno prek nove – korektivne – izkušnje odnosa.  

Z izkustvenimi delavnicami torej oblikujete nove vzorce ter nadgrajujete in spreminjate osebnostne lastnosti, ki sestavljajo zmogljivost za odnos, kar vas bolje opremi za vzpostavljanje in gradnjo partnerstva. 

 

Preizkušanje v praksi: Platforma za vzpostavljanje stikov

V izgradnji je tudi varna in moderirana platforma za vzpostavljanje stikov, ki bo omogočala različne ravni spremljanja in strokovne podpore pri iskanju ustreznega partnerja ter pri prvih korakih vzpostavljanja partnerskega odnosa.    

Prednosti plaforme za vpostavljanje stikov Partner 360, v primerjavi s podobnimi portali, je v večstopenjskih varovalnih mehanizmih, ki ščitijo zasebnost in zmanjšujejo možnost zlorab (npr. lažni profili, scaming), s čimer omogočamo varno spoznavanje ljudi in preizkušanje svojih novih zmogljivosti.  

Partner 360 s svojim sistematičnim pristopom tudi  nudi celostno podporo, kar v praksi pomeni, da rezultati vprašalnikov podajo informacijo o skladnosti možnih partnerjev, na voljo pa bo tudi dejavna pomoč svetovalcev pri iskanju ustreznih partnerjev, kot tudi strokovno spremljanje in podpora pri korakih do izgradnje odnosa.