Partnerstvo z narcistično osebo

Vaš odnos z osebo z narcistočno osebnostno motnjo je odvisen tudi od vaše osebnosti.

 

Partnerstvo med dvema narcistično strukturiranima osebama

Prav občutek, da je nekaj posebnega, ki ga najprej zbuja narcistična oseba, je najbolj privlačen za partnerje, ki so tudi sami narcistični. Dokler uspeta drug drugemu zagotavljati priliv narcističnih pohval in občudovanja ali dokler te prihajajo od zunaj, taka zveza lahko deluje idealno. Ker pa sta oba brez prave empatije, lahko hitro prezreta ranljivost drug drugega in temu sledijo izbruhi narcističnega besa z ene ali obeh strani. Precej tipična zveza je med omnipotentnim in grandioznim narcisom, ki je pravzaprav že kar stereotip. Omnipotentni partner prinaša v skupnost poslovni in finančni uspeh, grandiozni partner pa je s svojim videzom in socialnim statusom podpira to podobo uspeha. 

 

Taka zveza lahko obstane dolgoročno (z občasnimi izbruhi, neredko tudi varanji), če imata oba občutek, da drug drugemu zagotavljata dovolj zunanjega blišča, ki ga oba potrebujeta. V nasprotnem primeru se hitro in burno razideta. 

 

Taka partnerja podpirata pomanjkljivosti drug drugega (kompatibilna patologija), zato je taka zveza, navzlic zunanji popolnosti (ki je obema pomembna) polna vzponov in padcev ter lahko vodi v medsebojno odvisnost ali, v skrajnem primeru, v medsebojno uničevanje. Priporočena je strokovna pomoč za oba partnerja, ki bi jima pomagala zgraditi boljše kapacitete za partnerstvo.

 

Partnerstvo med narcistično in borderline strukturirano osebo

Občudovanje in posebni status je zelo privlačno tudi za borderline strukturirano osebo, ki nenehno dvomi vase. Občutek, da se nekdo posebno trudi zanjo, da je v centru njegove pozornosti, jo lahko povsem očara, saj se počuti, kot da ji končno priznava njeno vrednost.

 

Borderlina strukturirana oseba lahko narcističnemu partnerju zagotovi brezmejno nekritično občudovanje, njen trud, da bi ugajala narcisu, pa se še poveča, ko ga ta razvrednoti, če ni dovolj popoln zanj. Oba znata takrat, ko se počutita razočarana, razvrednotiti partnerja oziroma groziti z zapuščanjem, pri čemer narcis zna odrezati odnos, borderline oseba pa ga bolj oklepa, ali pa ga zapušča in se vrača vanj. Zveza lahko temelji na medsebojnem nekritičnem občudovanju, pri čemer je narcisova kritičnost ob razočaranju lahko zelo rušilna za drugo osebo in zato za zvezo v celoti.  

 

Sčasoma pa se taki partnerji narcisov počutijo izdane, ker je obzirna, pozorna in romantična oseba, v katero so se zaljubili, sčasoma izginila, nadomestijo pa jo samovšečne in egocentrične zahteve. Počutijo se neopažene in osamljene ter hrepenijo po čustveni povezanosti. V različni meri težko izražajo svoje pravice, potrebe in občutke ter postavljajo meje. Odnos odraža čustveno zapuščenost in pomanjkanje pravic, ki sta jih doživela v otroštvu. Ker njihove meje med odraščanjem niso bile spoštovane, so zelo občutljivi na kritiko in brez obrambe pred narcistično zlorabo. Oklepajo se narcistične osebe, v upanju, da bodo spet deležne občudovanja, kakršnega so bili deležni na začetku.

 

Če gre za zvezo dveh visoko funkcionalnih oseb, lahko drug drugemu celo pomagata zoreti in se spopadati s svojimi pomanjkljivostmi. Včasih potrebujeta partnersko terapijo, da bi bolje razumela in sprejela medsebojne razlike.

 

Pogosto pa drug v drugem podpirata manj zrelo delovanje (kompatibilnost patologij) in drug drugemu povzročata stiske in tesnobe, zato oba v taki zvezi oba potrebujeta pomoč strokovnjakov, če želita svoje kapacitete za zvezo bolje razviti in s tem omogočiti bolj kvaliteten partnerski odnos. Poleg zorenja v lastnem procesu pa lahko pa jima je lahko v pomoč pri medsebojnem sporazumevanju še partnerska terapija.

 

Partnerstvo med narcistično in shizoidno strukturirano osebo

Tako partnerstvo je redkejše, saj shizoidna oseba niti ne išče in niti ne daje občudovanja. Lahko je sicer privlačna za narcistično osebo, ker zbuja njeno negotovost in se zato začne truditi, da bi jo impresionirala s svojimi dosežki ali lastnostmi.  

 

Ker pa trud ne obrodi rezultata, kot ga narcistična oseba želi, saj so pohvale in občudovanje za shizoidno osebo manj zanimive in bo veliko pozornost in občudovanje kvečjemu doživljala kot pretirano. Po drugi strani pa taka oseba tudi ne bo vrača občudovanja in zato se ob njej lahko narcistična oseba počuti negotovo in frustrirano. Najverjetneje pa se dolgoročno drug drugega ne bosta zanimala, saj to, kaj je narcističnemu partnerju pomembno, zunanji uspeh in pohvala, biti v soji žarometov, za shizoidno osebo pomeni velik napor in neugodje.

 

Pomanjkanje odziva razumejo kot nezadovoljstvo, zato se začnejo še bolj prizadevati, vendar se čez čas naveličajo in začnejo iskati odzive drugje, kjer so jim lažje dostopni.

 

Zrelejša partnerja s tako različno osebnostno strukturo lahko zgradita skupno pot in si celo pomagata med seboj razvijati določena področja osebnosti, v katerih se razlikujeta. Včasih potrebujeta tudi pomoč partnerskega terapevta.

 

Partnerja z bolj izrazitimi značilnostmi osebnostnih motenj potrebujeta vsak svoj proces zorenja, saj njun medsebojni odnos tega ne podpira. Partnerska terapija ej dobrodošla, vendar sama po sebi ne bo mogla pripeljati do potrebnih osebnostnih sprememb enega in drugega partnerja.

 

Partnerstvo med narcistično in zrelejšo osebo

Čeprav si narcistični partner želi ljubezni in varnega odnosa, nenehno išče predvsem občudovanje in pozitivne potrditve, saj se brez tega počuti neljubljenega. V partnerstvu večkrat zaniha med občutkom navdušenja in razočaranjem, vznemirjenje, strast in evforijo pa zna zamenjevati za ljubezen. Ker je ves čas v iskanju idealnega partnerja/partnerke in ljubezni, znajo spregledati osebe, ki jim lahko pomenijo zanje verjetno najustreznejšo izbiro.

 

Zrela oseba partnerstvo vidi kot dolgoročno vzajemno ravnanje v skupno dobro. Zmore se uskladiti, sprejemati kompromise, se tudi prilagoditi do zdrave mere. Zna ponuditi varnost in čustveno bližino, obenem pa potrebuje tudi nekaj prostora samo zase. Ker je relativno strpna in razumevajoča, lahko v svet narcističnega partnerja prinese precej stabilnosti in umirjenosti, seveda pod pogojem, da bi ta zmore sprejeti njeno realnost. 

 

Težavo namreč predstavlja to, da narcistična oseba zaradi svoje ranljivosti tudi najbolj dobronamerno pripombo ali predlog za izboljšanje lahko doživi kot kritičen napad nase in razvrednotenje, pa čeprav je pripomba mišljena še tako dobronamerno in je v korist izboljšanja vajinega odnosa. Tako zvezo utegne celo impulzivno zapustiti, saj ga bo motila tudi čustvena samostojnost zrelejšega partnerja, a jo bo pogrešal, ko se bo pomirila njegova prizadetost in jeza, in se vanjo skušal vračati, saj se kljub vsemu počuti sprejeto, varno in ljubljeno tudi v njenih najbolj ranljivih delih. Za zrelejšega partnerja bo ta del zveze lahko precej naporen, sami bo moral odločiti, ali so drugi vidiki tega partnerstva dovolj dragoceni, da bo lahko sprejel tudi njegov manj prijeten del. 

 

Če je oseba z narcistično strukturo visoko funkcionalna, lahko odnos z zrelim partnerjem zanjo pomeni dovolj veliko podporo za osebnostno rast in zorenje, da začne tudi sama razvijati svoje kapacitete za odnos.

 

Če pa so ovire v osebnostnih kapacitetah večje, odnos verjetno ne bo obstal, če narcistična oseba ne bo poiskala strokovne pomoči, ki bi podprla njeno osebnostno spreminjanje k večji zrelosti. Zelo verjetno je namreč, da zrelejši partner ne bo pripravljen sprejemati rušilnega vedenja narcističnega partnerja in bo po določenem času in opozorilih na koncu zaključil tak odnos, lahko pa ga bo zaključila tudi (užaljen ali razočaran) narcistični partner. Včasih strokovno podporo potrebuje tudi zrelejši partner, da zmore potrpežljivo vzdržati in podpreti proces zorenja in spreminjanja narcističnega partnerja. 

 

Nekaj osnovnih usmeritev za ohranjanje odnosa z osebo narcističnega tipa

 • Vedenja narcistične osebe ne jemljite osebno. Lahko si dovolite, da to vedenje negativno vpliva na vas, vendar ga ne jemljite osebno. Nič ni narobe z vami. Narcistična oseba bo s katerim koli partnerjem ravnala enako, kot je ravnal z vami, ne glede na to, kako dobra oseba je. Njegovo vedenje je posledica njihovih lastnih duševnih in čustvenih težav in v resnici nima nobene zveze z vami.
 
 • Ker so narcistične osebe izrazito občutljive na kritiko, boste morali pazljivo, z veliko mero obzirnosti, izrekati svoje pripombe, če boste želeli, da vas začne poslušati.
 
 • Tudi v dvomljivih, mučnih in prenapetih situacijah odnos zadržite na praktični ravni. Narcistični ljudje se dobro odzivajo na doseganje praktičnih ciljev, tako svojih kot tujih, zato določite jasne cilje, smernice in okvire.
 
 • Ne poskušajte jih usmerjati. Narcistične osebe imajo rade nadzor in se pogosto bojijo, da bi ga izgubili. Prizadevanja, da bi jih vodili ali jim dajali navodila, bodo pogosto neuspešna. Namesto tega jih zaprosite za pomoč. 
 
 • Kadar odnos ni recipročen in vas obremenjuje, ohranite razdaljo. Narcistična oseba ni zmožna razumeti tujih čustvenih potreb. Prizadevanje, da bi jih opozorili nanje, je brezplodno in frustrira. Svoje čustvene potrebe (potreba po čustveni opori …) zadovoljite v drugih odnosih. 
 • Če se znajdete v nenehnih nesoglasjih z narcističnim partnerjem, si je v odnosih z njimi koristno določiti nekatere omejitve in notranje smernice (določite področja razprav …).
 • Če čutite, da vas narcistična oseba skuša pretirano nadzirati ali z vami manipulirati, tegane razčiščujte, saj svojega vedenja ne more spremeniti. Najbolje je, če kratko in jedrnato poveste, kaj in kdaj počnete, vendar o tem ne razpravljajte.
 • Naučite se postavljati meje. To je ključnega pomena, saj se bo vedenje, ki ga sprejmete, nadaljevalo. V pogovoru partnerju pojasnite, zakaj je za vas določeno vedenje nesprejemljivo (npr. da vas ne more motiti med službenim sestankom). Če poskuša prestopiti te meje, ga spomnite, da ste o tem vprašanju že razpravljali.
 • Ne pričakujte, da bodo videli vaše stališče. Narcistična oseba ne mara priznati, da se moti ali da ni ravnal ustrezno, zato bi poskus, da bi jo prepričali, da vidi stvari skozi vaše oči, imel za posledico samo nov konflikt.
 • Ne pričakujte globoke, smiselne komunikacije. Narcistične osebe imajo zelo malo empatije, zato iskrena, poglobljena komunikacija pogosto ne pride do izraza in lahko celo povzroči izbruh jeze ali odmik iz odnosa.
 • Poskusite mu pokazati, kaj pridobi, če spremeni vedenje. Sprememba je težka za vsakogar in za narcistično osebo lahko še posebno mučna, ki si težko priznajo, da imajo kakršne koli pomanjkljivosti. Da se bo lažje spremenil, svojemu narcističnemu partnerju lahko razložite, na kakšen način se bo odnos verjetno izboljšal za oba, če spremeni svoje ravnanje.
 • Ne prepustite mu nadzora nad svojimi čustvi. Eden od razlogov, zakaj lahko narcistični partner manipulira z vami in tako močno vpliva na vaša čustva in dobro počutje, je, da ste mu podelili moč, da to počne. Ne dovolite se, da vam pokvari dan z zajedljivo pripombo ali sebičnim dejanjem. Opomnite se, da njegovo vedenje nima nobene zveze z vami. Tega ne morete nadzorovati, lahko pa nadzorujete, kako se boste odzvali.
 • Na primer, lahko mu rečete, da če se potrudi, da vas neha tako pogosto kritizirati in upošteva vaša čustva, boste verjetno srečnejši in bolj pripravljeni narediti lepe stvari zanj, na primer kuhati njegov najljubši obrok, ko boste videli, da film, ki si ga želi ogledati, ali vložiti dodaten trud, da bi izgledal lepo zanj.
 • Ne zatekajte se h konfliktu. Narcistični bes je rušilen in največkrat pripelje do prekinitve stikov. Možnost telesnega nasilja je majhna, vendar je ne gre zanemariti, zato se je konfliktu smiselno izogniti in poiskati konstruktivnejše pristope. Prav tako je pomembno, da izberete svoje bitke, da včasih tudi enostavno prezrete negativno vedenje, čeprav  je to lahko izziv, a s tem se izognete začaranemu krogu nenehnih prepirov.
 • Vztrajajte, da gre vaš partner na psihoterapijo. Za narcistično osebo je pogosto skoraj nemogoče spremeniti svoje vedenje brez strokovne pomoči. Zavedajte pa se, da vam ga bo v to zelo težko prepričati, saj skorajda ne more sprejeti možnosti, da bi bilo z njegovim ravnanjem kaj narobe. 

 

Kaj je mogoče narediti?

Graditi stabilen in umirjen ljubezenski odnos je za ljudi, ki se spopadajo z osebnostno motnjo, izziv tako zanje kot za njihove partnerje. Težavo predstavljajo njihove posebne ranljivosti, zaradi katerih so občutljivejši in se pogosteje kot drugi, odzivajo z manj uspešnim obrambnim vedenjem. To pa pomeni tudi zmanjšane kapacitete za zdrave in zrele odnose, tudi za partnerstvo. Še posebno težavni so odnosi, kadar se navežeta dva človeka, ki sta oba močneje ranljiva.

 

Ker so osebnostne motnje pravzaprav drug izraz za manj zrelo osebnostno strukturo in delovanje, je to stanje mogoče sčasoma izboljšati. To ne gre samo po sebi, pa tudi še tako ljubeč in potrpežljiv partner tega po navadi tega ne more omogočiti, čeprav je lahko v podporo in pomoč. Za osebnostno zorenje je nujna pomoč strokovnjaka psihoterapevta, ki spodbuja in usmerja ta proces, ki je sicer zelo dolgotrajen,  vendar pa lahko prinese znatne spremembe.

 

Program Partner 360 je namenjen tudi prepoznavanju in zmanjševanju težav, ki jih prinaša partnerstvo z osebami, ki se spopadajo z osebnostnimi motnjami. Namenjen je obema partnerjema, saj tudi parter, ki je bolj stabilen in umirjen, včasih potrebuje podporo in pomoč, da lahko razume, se spopada in ustrezneje odziva v težavnih obdobjih, ki jih prinaša tak partnerstvo.

 

Izkustvene delavnice so zato namenjene obema partnerjema. Posebnost programa Partner 360 pa je v tem, da partnerja hkrati obravnavamo ločeno in skupaj. Ločeno (vsak je vključen v svojo skupino) zato, da lahko postopno izboljšujeta  svoje kapacitete za partnerstvo,  obenem pa tudi skupaj, kjer lahko vzporedno rešujeta akutne težave v svojem odnosu.  

 

Namenjene pa so tudi tistim, ki še niso v partnerstvu, in prepoznavajo, da jih njihove  ranljivosti lahko ovirajo pri izgradnji partnerstva,  še zlasti, če opažajo, da se jim ponavljajo enaki vzorci ali težave pri izbiri partnerjev ali znotraj samih odnosov.

 

Pomoč pri osebnostnem zorenju za boljše partnerske kapacitete je torej mogoča, izboljšanje odnosov je mogoče doseči. Program Partner 360 je zgrajen prav v ta namen. Sestavljen je iz krovne izkustvene  delavnice Jaz-Ti-Midva, ki naslavlja celoten spekter kapacitet in jih pomaga preoblikovati. Vanjo se lahko vključijo posamezniki, ki partnerstvo šele iščejo ali gradijo ali pa partnerji, vendar vsak posebej, v ločene skupine. Obenem pa se je mogoče vključiti še v vrsto izkustvenih in izobraževalnih delavnic, ki se poglobljeno lotevajo specifičnih težav (na primer samopodoba…), ki jih najdete na tej povezavi. Partnerja pa se lahko vzporedno vključita tudi v skupno obravnavo.