Starostna razlika partnerjev

Vprašanje starostne razlike med partnerjema se pogosto stereotipno opredeljuje z optimalnim število let. Toda pri tem se pogosto pozablja na dva pomembna dejavnika: na človekovo zrelost (mentalno starost) in na življenjsko obdobje, v katerem je.

Zrelost oziroma mentalna starost je lahko podobna ali pa zelo različna od kronološke starosti. Človek se lahko počuti in obnaša skladno s svojo starostjo, lahko je zrelejši ali pa manj zrel. Ljudje, ki so premostili več ovir in zahtevnih življenjskih situacij, so navadno zrelejši in pogosto zrelost iščejo tudi pri partnerju.

Življenjsko obdobje se nanaša na pomembne življenjske naloge, ki jih prinašajo posamezna starostna obdobja. V odraščanju je navadno naša glavna naloga izobraževanje, čemur sledita ustvarjanje družine in poklicne kariere. Starševstvo se spreminja s starostjo otrok in se sklene z odhodom otrok v samostojnost. Poklicno življenje pa se začne z grajenjem kariere, ki se prek vrhunca prevesi v uživanje sadov, umirjanje in vnovično iskanje drugih interesov. Posledično imamo lahko različne prioritete, želje in potrebe.

Ne glede na kronološko starost smo lahko različno zreli, poleg tega pa tudi v različnih obdobjih zasebnega in poklicnega življenja. Določene razlike so seveda normalne, velike pa lahko pomenijo nenehen vir nezadovoljstva in nerazumevanja.

Med spoznavanjem utegnemo biti še nekako pozorni na zrelost, vendar pa zlahka zanemarimo razlike v življenjskem obdobju. Tako se lahko kljub starostni razliki ujameta dva, ki sta oba na začetku, pri čemer je eden od njiju na novem življenjskem začetku. Drug drugega lahko bogatita, vendar samo pod pogojem, da naprej zorita skupaj.