Osebni slog

Pomen osebnega sloga za privlačnost

Oblačenje vpliva na našo samozavest

Ste že kdaj pomislili, da je kombinacija oblačil, ki jih imate na sebi, v resnici vaša samopredstavitev? Prvi vtis je za vse zelo pomemben, saj ga je skoraj nemogoče spremeniti. Videz pogosto govori namesto nas – okolici sporoča naš življenjski slog, prepričanja in navade. Vse to ljudje zavestno in tudi nezavedno dekodirajo iz naših oblačil in si na osnovi tega ustvarijo mnenje. Z oblačili svetu brez besed podajamo podobo o sebi in svojih vrednotah.

Kako smo oblečeni, v veliki meri vpliva na našo samozavest. Slog in način oblačenja pogosto razumemo kot nekaj postranskega in ne prav pomembnega za svoje počutje. Na drugi strani pa že vrsto let opravljajo raziskave, ki vedno znova pokažejo, da kar devet desetin žensk meni, da bi bile samozavestnejše, če bi imele omaro, polno oblačil, ki bi jim pristajala. Naš osebni slog in samozavest sta tesno prepletena; lahko bi dejali, da se skupaj z boljšim slogom krepi naša samozavest. Posledično je naše počutje boljše, počutimo se tudi privlačnejši. Samozavestne ljudi družba vidi kot osebe, ki se cenijo, se ne primerjajo z drugimi in zlahka pritegnejo pozornost. Vse to pa je nekaj, kar želimo sporočiti tudi potencialnih partnerjem.

Lepoto vsakdo dojema subjektivno, zato se nikoli ne bomo zdeli privlačni prav vsem. Obstaja pa tudi objektivna privlačnost, ki jo ljudje zaznajo že ob prvem pogledu. To privlačnost oblikujeta karizma in energija, velik del pa tudi naš osebni slog. Ključno je, da se v oblačilih počutimo udobno in da se sami sebi zdimo privlačni. Nekdo, ki se ne počuti privlačen, pritegne veliko manj ljudi, kot bi jih sicer.

Z oblačili gradimo prvi vtis

Primeren slog očem pokaže vse, kar želimo poudariti, in prikrije vse, na kar nismo prav ponosni. Poleg tega lahko s slogom dosežemo, da si ljudje o nas mislijo to, kar želimo, da si. Verjetno se je že vsakdo zalotil, da si je mnenje o osebi ali celo njeno zgodbo ustvaril prav na osnovi njenih oblačil. Za ljudi je značilno, da na temelju informacij iz okolja, ki jih povezujemo s spomini, gradimo in konstruiramo svet, zbiramo vtise in se odzivamo nanje. Oblačila drugim pošljejo tako tiste prve, neverbalne informacije, kot tudi kompleksnejše predstave o osebi – o njenem statusu, vrsti dela, ki ga opravlja, zaslužku, inteligenci, samospoštovanju … Veliko parov ima zelo usklajen slog oblačenja, saj podobnost v oblačenju lahko pomeni tudi podobnost življenjskega sloga, prav to pa nas lahko vzajemno privlači.

Pri spoznavanju potencialnega partnerja gremo skozi tri faze. Najprej ga ocenimo na osnovi zunanjosti (oblačila, telesni videz), v drugi fazi na temelju komunikacije (dominantnost v pogovoru, ustrežljivost, komunikacijska spretnost), v zadnji fazi pa na osnovi stališč in prepričanj. Osebni slog je torej prvi, začetni dejavnik, ki lahko omogoči – ali tudi prepreči – prehod v naslednji fazi, obenem pa je tisti, na katerega imamo največji vpliv.