Zrelo partnerstvo

Vlaganje v razvoj partnerstva

Zrelo partnersko zvezo lahko zgradimo samo z vztrajnim in potrpežljivim vzajemnim vlaganjem v odnos in vse pomembne komponente partnerstva

Odgovornost -> varnost 

 • Časovna naložba: visoka
 • Finančna naložba: visoka
 • Prevzemanje skrbi in odgovornosti: visoka
 • Skupno življenje: visoka


Ljubezen -> ljubljenost

 • Bližina, intimnost: visoka
 • Čustvena naložba:  visoka do srednja
 • Erotika in spolnost, zapeljevanje: visoka do srednja
 • Pozornost in skrb za partnerja: visoka

Komunikacija -> povezanost

 • Kompromisi in prilagajanje:  srednja do visoka
 • Komuniciranje: visoka do srednja
 • Spoštovanje razlik: srednja do visoka
 • Zaupanje:  visoka

   

Bistvo zrele partnerske zveze so torej:

 • vzajemnost (dajanje, sprejemanje in jemanje),
 • jasne meje med partnerjema,
 • soustvarjanje okoliščin, v katerih lahko oba zadovoljujeta svoje temeljne potrebe, ter
 • sposobnost bližine brez ambivalence (zmožnost graditi bližino in intimnost, ne da bi se partnerja pri tem počutila ogrožena ali odvisna drug od drugega)

Prvi pogoj za tak odnos je, da partnerja zmoreta prepoznati in brez občutkov ogroženosti sprejeti razlike ter kljub soodvisnosti ohranjati svoje posebnosti in samostojnost.

Pričakovanja – stvarna in pretirana

 Razumeti in sprejeti je treba, da so nekatera naša pričakovanja, ki vedno znova pripeljejo do razočaranj, nestvarna. Odpovedati se moramo temu, česar od staršev nismo dobili, čeprav nam je takrat pripadalo. Mnogi po nekaj razočaranjih to storijo, vendar je precej tudi tistih, ki so bili v otroštvu preveč prikrajšani, da bi se tem pričakovanjem zmogli odpovedati. Partner ni dolžan zapolnjevati naše pretirane čustvene lakote. Prav tako ni dolžan izpolniti naših otroških pričakovanj o brezpogojnosti odnosa.

Ko nestvarna pričakovanja privedejo do konfliktov

Če bomo še naprej vztrajali v otroški poziciji, s pričakovanji in z zahtevami, naj partner zadovolji naše otroške čustvene primanjkljaje, se bo parter prej ali slej do nas začel vesti kot do odvisnega otroka. To pa bo tako v njem kot v nas vzbujalo jezo in razočaranje ter vodilo v konflikte. 

Ko bomo kot zrela odrasla oseba začeli jasno postavljati stvarna pričakovanja, potrebe in meje ter prepoznavati in spoštovati meje drugega, se bo tudi partner, če je le dovolj čustveno zrel, do nas vedel kot do odrasle osebe.

Če eden od partnerjev ali celo oba ne zmoreta izstopiti iz vloge otroka in (narcističnih) pričakovanj, da mora drugi zadovoljiti naša simbiotična pričakovanja, oziroma če ne moreta sprejeti svoje vloge odraslega erotičnega partnerja, so težave v partnerstvu posledica njune nezmožnosti zrelega čustvenega odzivanja.

Del zdravega ljubezenskega partnerstva so tudi konstruktivni konflikti

Konfliktna situacija nastopi, kadar vedenje enega od partnerjev ne ustreza ciljem, pričakovanjem, željam ali zahtevam drugega, torej takrat, ko partner trči ob meje drugega. Konflikt jih pomaga razbistriti in po potrebi tudi znova uskladiti.

V nasprotju s konstruktivnimi konflikti, ki so namenjeni razčiščevanju razlik in nesporazumov, so rušilni konflikti namenjeni zgolj razbremenjevanju čustvene napetosti, jeze, strahu, prizadetosti, itd. Ti ne vodijo v konstruktivne spremembe, kot so oblikovanje identitete, razvoj miselno-socialnih spretnosti ter prilagodljivosti za spremembe.

Kako program Partner 360 pomaga k bolj zrelemu partnerstvu?

Za spreminjanje vzorcev, kako graditi odnos, so potrebne drugačne, korektivne izkušnje, ki jih lahko pridobivamo v  izkustvenih delavnicah Jaz -Ti – Midva, Program za uspešno partnerstvo 

Kadar pa je v ozadju globlje pomanjkanje samozaupanja (negativna predstava o sebi), se lahko vključite v psihoterapevtsko skupino  za izgradnjo pozitivne samopodobe ali v individualno psihoterapevtsko obravnavo.

Tudi svetovanje za pare lahko pomaga prebroditi različna težavna in krizna obdobja.