Prednosti programa Partner 360

Prednosti programa Partner 360

Gre za visoko strokoven pristop, ki temelji na povezavi najnovejših relevantnih strokovnih znanj s področja psihologije, psihoterapije, nevroznanosti in medicine ter več desetletij izkušenj iz psihoterapevtske prakse.  

Prinaša inovativno kombinacijo:

    • prepoznavanja izziva pri kapacitetah za partnerstvo pri posamezniku ali paru (testni vprašalniki),
    • pomoč pri spreminjanju kapacitet za partnerstvo (izkustvene delavnice) in
    • možnost varnega spoznavanja ter  spremljanje korakov za izgradnjo partnerstva (platforma za stike).

Prepoznavanje izziva: Testni (diagnostični) vprašalniki

Testni (diagnostični) vprašalniki, s katerimi preverjamo pričakovanja, vzorce odnosov in osebnostne lastnosti, ki sestavljajo zmogljivost za partnerstvo, so pripravljeni strokovno. Izhodišča za njihovo sestavo je spoznanje, da stil navezanosti, ki ga kot vzorec odnosov prenesemo iz otroštva v odraslost, oblikuje tudi našo osebnost in naše ranljivosti, kar skupaj oblikuje naše zmogljivosti za (partnerski) odnos. Preverjamo tudi kompatibilnost in komplementarnost teh lastnosti pri partnerjih, saj prva pri gradnji skladnega partnerstva lahko pomeni celo določene ovire, druga pa določene prednosti.

 

Odpravljanje izziva: Izkustvene delavnice

Programi izkustvenih delavnic, v katerih lahko doživimo in soustvarjamo drugačne vzorce odnosov, ki jih zatem prenašamo v svoje življenje, temeljijo na relevantnih psihoterapevtskih tehnikah Nevroznanstvene raziskave namreč potrjujejo spoznanje iz psihoterapevtske prakse, da lahko vzorce, ki smo jih oblikovali s pridobivanjem življenjskih izkušenj, spremenimo izključno prek nove – korektivne – izkušnje odnosa. Brez novih, pozitivnejših izkušenj namreč stare vzorce samo nenehno ponavljamo. Zato zgolj izobraževanje ne prinaša sprememb; do sprememb pripeljejo le nove izkušnje odnosa. Skoznje oblikujemo nove vzorce ter nadgrajujemo in spreminjamo osebnostne lastnosti, ki sestavljajo zmogljivost za odnos, kar nas bolje opremi za vzpostavljanje in gradnjo partnerstva.

 

Preizkušanje v praksi: Platforma za vzpostavljanje stikov

Varna in moderirana platforma za vzpostavljanje stikov (v izgradnji) omogoča različne ravni spremljanja in strokovne podpore pri iskanju ustreznega partnerja ter pri prvih korakih vzpostavljanja partnerskega odnosa. Od podobnih platform se razlikuje po večstopenjskih varovalnih mehanizmih, ki ščitijo zasebnost in zmanjšujejo možnost zlorab (npr. lažni profili, scaming), s čimer omogočajo varno spoznavanje ljudi in preizkušanje svojih novih zmogljivosti. Rezultati vprašalnikov podajo informacijo o skladnosti možnih partnerjev, na voljo pa bo tudi dejavna pomoč svetovalcev pri iskanju ustreznih partnerjev, kot tudi strokovno spremljanje in podpora pri korakih do izgradnje odnosa.