Kaj je privlačnost?

Privlačnost se nanaša na pozitivne občutke, ki nam jih zbuja druga oseba. O trenutkih, ko nam nekdo zbudi zanimanje ali željo oziroma, ko nas nekaj pritegne, »vleče« k temu  človeku. To osebo zato želimo imeti v svoji bližini in jo spoznavati. Na ulici, v službi, na družabnem dogodku… 

Nekdo nam pritegne pogled in ob tem začutimo prijetno vznemirjenje, določeno živost.

Buri se domišljija, vznika radovednost, začuti se prijeten občutek v telesu. 

Začutimo privlačnost.Privlačnost se lahko izraža na različne načine in skozi različne odnose, vključno z všečnostjo, ljubeznijo, prijateljstvom, poželenjem ali občudovanjem.  

Ni nujno, da nam je oseba, ki nas privlači, tudi zares všeč  

Lahko nam nekdo ni všeč, a nas vseeno (npr. spolno) privlači. Lahko nas privlači status ali pozicija moči določenega človeka, lahko nas pritegne celo neko ravnanje, ki nam sploh ni všeč. Značilen primer je, da lahko nekoga privlači oseba, ki ga/jo zavrača.  

Kaj se skriva za privlačnostjo?

Pomembno je zavedanje, da nas pritegnejo oziroma nam zbudijo prijetne občutke  predvsem (idealizirane) predstave o nekaterih lastnostih, ki jih pripišemo človeku na osnovi prvega vtisa. 

Tistemu, ki nas privlači, vedno pripišemo določeno vrednost, zato želimo to “imeti” ali temu pripadati. Privlači nas torej predstava, da je lepo(ta) tudi merilo vrednosti.

Privlačnost ustvarja potencial

Kateri vidiki privlačnosti nastopa v ospredju, je odvisno od motivov in ciljev posameznika.  Kadar ta išče kratkotrajnejše stike (npr. avanturo, zabavo), bo zagotovo pretehtala spolna in telesna privlačnost, medtem, ko so za dolgotrajnejši odnos najmanj enako pomembni drugi dejavniki privlačnosti.  

Četudi nas pritegne videz, odnos in navezanost gradimo na podlagi osebnostnih lastnosti. Ker lepše ljudi bolj idealiziramo, je lahko to precejšen vir razočaranja, ko se sčasoma idealizacije začnejo rušiti na osnovi realnih izkušenj. Privlačnejši ljudje zagotovo lažje pritegnejo partnerje, izgradnja kvalitetnega dolgotrajnega partnerstva pa je odvisna od vrste psiholoških značilnosti in kapacitet.  

Precej raziskav, ki temeljijo na evolucijski teoriji, pa nakazuje, da moški in ženske pri izbiri partnerjev dajejo prednost različnim lastnostim. Moški izbirajo predvsem ženske, ki lahko rodijo njihove otroke, zato dajejo pri ženskah prednost mladosti, privlačnosti in  zdravju ter spolni zvestobi. Ženskam pa je pomemben partner, ki bo pripravljen  in zmožen skrbeti zanjo in za otroke, zato dajejo prednost stabilnejšim in zrelejšim partnerjem z boljšimi poslovnimi viri, ki zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost.

Je zunanji videz edini, ki ustvarja privlačnost?

Zunanji videz je zelo pomemben dejavnik privlačnosti, a še zdaleč ni edini in odločilni. 

Nimamo druge priložnosti za prvi vtis!

Privlačen videz nam brez dvoma pritegne pozornost,  zato so lahko ljudje, ki so manj vešči v poudarjanju svoje privlačnosti, tudi občasno  spregledani.

Da bi nam nekdo postal všeč, ga moramo najprej opaziti. Tisto, kar smo opazili, nam mora vsaj nekoliko ugajati. Šele nato temu človeku posvetimo svojo pozornost in svoj čas,  da lahko spoznavamo druge lastnosti, ki niso opazne na prvi pogled.  Sicer se kaj hitro lahko zgodi, da našo pozornost pritegne druga oseba, ki se bolje znajde  v izražanju same sebe.

Zagotovo je vsak med nami že kdaj pobrskal po spletnih platformah za zmenke. In če smo iskreni do sebe, smo tudi mi »podrsali levo« vse tiste, ki nam na sliki niso ugajali na prvi pogled. Šele ko nam je videz nekoga vsaj malo všeč, smo prebrali nekaj osnovnih informacij o tem človeku.

Zato se moramo zavedati, da nimamo druge priložnosti za prvi vtis,