Kapacitete za partnerstvo

Kapacitete za partnerski odnos sestavljajo vse tiste naše lastnosti in vzorci, ki nam omogočajo zgraditi dolgotrajen zrel in varen partnerski odnos.

Stili navezanosti

Pomen navezanosti iz otroštva Varna navezanost v otroštvu je osnovni model čustvenih stikov in navezanosti ter izhodišče za vse poznejše odnose. Otrok začne že kmalu

Preberi več »

Osebnostne lastnosti

Osebnostne lastnosti najpogosteje merimo z vprašalnikom Velikih pet (Big 5), ki je eden od najbolj razširjenih instrumentov za merjenje osebnostnih lastnosti, poleg tega je eden

Preberi več »

Samopodoba in samovrednotenje

Kaj je samopodoba in kako jo oblikujemo? Samopodoba (identiteta) je posameznikova predstava o tem, kaj je oziroma njegovo doživljanje samega sebe. Gre za sklop zaznav, misli in

Preberi več »

Osebnostne ranljivosti

Strokovnjaki smo identificirali lastnosti, ki lahko predstavljajo resnejšo oviro pri vzpostavljanju, še bolj pa pri izgradnji in razvijanju partnerskega odnosa. Nekatere lastnoti so lahko izrazito rušilne

Preberi več »

Kapacitete za partnerstvo

Gradnja odnosa je proces. Proces, ki nastaja na različne načine. Načini, kako bo posameznik gradil odnos, namreč izhajajo iz vzorca, ki mu strokovnjaki pravimo stil navezanosti. Ta je zapisan v strukturi možganov od zgodnjih let in se je oblikoval na osnovi štirih sklopov izkušenj: 

 • Odnos med nami in mamo 
 • Odnos med nami in očetom 
 • Odnos med staršema 
 • Odnos z drugimi odraslimi (čustveno zelo pomembnimi) osebami (primer: stari starši…) 

Vpliv stila navezanosti

Izkušnje posameznika iz vseh štirih sklopov oblikujejo njegov/njen stil navezanosti, ki odločilno vpliva na to, kako bo vzpostavljal/a in gradil/a odnos in kaj v odnosu pričakuje.  

Odnosi z bližnjimi – Osebnostna zrelost 

Odnosi z bližnjimi osebami iz obdobja odraščanja so oblikovali tudi posameznikovo osebnost, lastnosti, čustvene kapacitete, pa tudi pomanjkljivosti  in ranljivosti. Oblikovali so torej posameznikovo osebnostno strukturo in zrelost, ki se  kaže tudi kot kapaciteta za (zrel in varen) partnerski odnos.  

Kapacitete za partnerski odnos

Kapacitete za partnerski odnos sestavljajo vse tiste naše lastnosti in vzorci, ki nam omogočajo: 

 • prepoznati in pritegniti ustreznega ljubečega in spoštljivega partnerja,
 • sprejeti drugega človeka takega, kot je,
 • zaupati in se počutiti varne v bližnjem odnosu
 • ljubiti drugega tudi v tistih trenutkih, ko nam ni čisto všeč,
 • sočasno ljubiti drugega in ljubiti sebe,
 • postaviti svoje meje, pričakovanja in zahteve v odnosu, ne da bi se bali, da ga izgubimo,
 • konstruktivno se soočati z razlikami in konfliktnimi situacijami,
 • se v partnerstvu dogovarjati, pogajati, sklepati kompromise, graditi vzajemnost,
 • skupaj premagovati nesporazume in težave,
 • z enim stavkom: zgraditi dolgotrajen zrel in varen partnerski odnos.