Privlačna osebnost

Številne raziskave so preučevale telesni videz in osebnost kot ločena vira privlačnosti, vendar novejša spoznanja poudarjajo, da sta ta vidika tesno prepletena. Pokazalo se je celo, da se lahko zaradi opaženih pozitivnih ali negativnih osebnostnih lastnosti sčasoma spremeni celo zaznavanje telesne privlačnosti osebe.

Če pri osebi prepoznamo želene lastnosti, jo to za večino ljudi naredi primernejšo za kakršno koli razmerje, od prijateljstva do romantične zveze, obenem pa se tak človek zdi tudi telesno privlačnejši.

Pokazali bomo pomembne privlačne lastnosti, ki veljajo za oba spola, nato pa še tiste, ki so posebej zaželene pri moških in pri ženskah.

Osebnost je tisto, kar vzljubimo pri človeku, zato so privlačne osebnostne lastnosti temelj dolgoročnega partnerstva.