Očarljivost

Bistvo očarljivosti oziroma šarmantnosti ni v človekovih osebnostnih lastnostih , temveč v obliki vedenja, ki nam vzbuja prijetne občutke o nas samih.

Kljub osebnostnim razlikam si vsi delimo nekatere potrebe in želje: želimo si priznanje, moč, nadzor, spoštovanje, in kar je najpomembneje, željo, da bi bili zaželeni in ljubljeni. Šarmantni, očarljivi ljudje znajo s svojim vedenjem nasloviti in vsaj v določeni meri zadovoljiti te naše psihološke potrebe.

Kako jim to uspeva?

Skrivnosti očarljivih ljudi

Ljudje jih zanimajo

Ker jih drugi ljudje iskreno zanimamo, so do nas pozorni, takoj si zapomnijo naše ime in nas z njim nagovarjajo. V pogovoru izražajo zanimanje in očaranost nad našimi interesi, doživetji, itn. Cenijo in spoštujejo naše dosežke. Postavljajo odprta vprašanja, ki se začnejo z »zakaj« ali »kako«, odgovori pa jih v resnici zanimajo. Nikoli ne prestopijo meje dobrega okusa – ne laskajo nam s površnimi ali pretiranimi komplimenti, njihovo občudovanje je pristno in se nanaša na tisto, kar je v nas kakovostno in zanimivo.

Svojo  pozornost namenijo sogovorniku

Kadar smo v njihovi družbi, nikoli ne vzbujajo občutka, da so v središču pozornosti, ampak več pozornosti namenijo nam kot sebi. Vprašajo nas za nasvet, cenijo naše mnenje. Povedo in pokažejo, da v nas zaupajo. To ne pomeni, da se umikajo v ozadje. Ne, pozornost znajo deliti, nase pa jo pritegujejo prefinjeno in nevsiljivo. S tem nam vzbujajo občutek, ki si ga želimo vsi – da smo jim pomembni, da nas spoštujejo in upoštevajo – kar krepi naše samozaupanje.

So empatični

Znajo se uglasiti na druge, zato z besedami, gibanjem in držo izražajo povezanost z nami. Tudi svojo pojavo (npr. oblačila) dobro uskladijo z zunanjimi okoliščinami. To izhaja iz senzibilnosti za druge ljudi in okoliščine, ki jim omogoča, da se dobro vključijo v dani trenutek. Prepoznajo nebesedna sporočila in upoštevajo, kako se nekdo počuti – svoje odzivanje uskladijo s tem. Ob njih se počutimo razumljeni in sprejeti, zato se jim navadno razmeroma lahko odpremo.

Kažejo svoja čustva

Izražajo svoje občutke in čustva, znajo se veseliti in žalostiti. Pokažejo, če jih je strah. Toda pri tem niso dramatični (t. i. drama queen), ne pretiravajo, ampak se na vsako situacijo odzovejo z ustreznim čustvenim izrazom. Ker so pri izražanju čustev konsistentni, ljudje ob njih vedno vedo, pri čem so. Tudi jezo znajo izraziti, vendar ne rušilno ali kako drugače nesprejemljivo. Predvsem pa znajo izraziti in pokazati, da smo jim všeč. K njihovemu samozaupanju sodi tudi to, da so pripravljeni sprejeti zavrnitve, zato se ne delajo težko dosegljive ali celo nedostopne, temveč odprto pokažejo svojo naklonjenost.

Komunicirajo z dotikom

Selektivno uporabljajo dotik. Znajo stisniti roko, potrepljati po rami ali objeti. Nespolni dotik je lahko neverjetno močan (seveda enako velja za spolni dotik). Dotik lahko vpliva na naše vedenje in poveča možnosti za uglasitev. Oseba, ki se dotika, je videti privlačnejša in prijaznejša. Človek, ki nas prijateljsko potreplja po roki, da izrazi svoje zanimanje ali strinjanje, v nas vzbudi občutek bližine in razumevanja. Prijazen objem nam navadno poveča raven oksitocina, hormona sreče. Ker imajo očarljivi ljudje dober občutek za meje, z dotikom nikoli ne sprožijo nelagodja ali dvoma, čemu je dotik namenjen. Enako suvereno uporabljajo spolni dotik, ki je navadno dobro uglašen na drugo osebo ter njene želje in meje.

Govorijo tehtno in umirjeno

Govorijo manj in umirjeno. Kar povedo, je navadno jedrnato, premišljeno in tehtno. Seveda niso molčeči, vendar ne govorijo samo za to, da bi zapolnili tišino. Vzamejo si čas, da razmislijo o vsakem stavku, pri čemer se izogibajo nepotrebnim mašilom in posledični nejasnosti. Tako ima vse, kar izrečejo, jasen namen in cilj; govorijo samozavestno, natančno in premišljeno. Ne dvigujejo glasu, njihov govor ni afektiran, sporočila poudarjajo z vsebino in dobro artikulacijo. Ne vzbujajo vtisa, da želijo kogar koli prekričati ali nadvladati. Ni jim težko izreči: »Všeč si mi, zanimaš me.« Kadar to začutijo, to preprosto povedo. Enako znajo v pravem trenutku izreči: »Ljubim te.«

So socialno iznajdljivi

So socialno spretni oziroma »socialno inteligentni«. V vsaki družbeni situaciji se počutijo kot riba v vodi, v vsakem trenutku preprosto vedo, kaj storiti ali reči, četudi je situacija neprijetna ali nemara celo čudna. Njihovo samozaupanje je pomirjajoče, zato se ob njih počutimo udobno, saj vemo, da nam bodo s svojim zgledom ali nasvetom omogočili, da se bomo tudi sami lažje znašli.

Imajo smisel za humor

Njihova še pomembnejša lastnost je smisel za humor. Celo v nerodni ali neprijetni situaciji znajo poiskati njeno smešno plat. Radi se smejijo tudi na svoj račun, svojim prigodam ali napakam – ni jih strah, da se bodo osramotili. Ljudje se navadno smejejo z njimi, ne njim. Njihov smisel za humor je razbremenjujoč, prijeten, niti najmanj posmehljiv ali napadalen. Nekako se bolj smejijo življenju kot ljudem in njihovim nezgodam. S tem, ko nas spravijo v smeh, nas sprostijo, nam ublažijo stres in nas pritegnejo v stik.

 

Izražajo samozaupanje 

Tako s telesno držo kot z obnašanjem izražajo samozaupanje. Zdijo se pristni, sproščeni, odprti in pokončni. Izkazujejo spoštovanje in ga tudi pričakujejo. Tehtnim argumentom in kritikam prisluhnejo, o njih premislijo in jih združijo s svojim pogledom. Ne prizadevajo si, da bi vedno zmagali, poznajo svoje šibkosti in znajo zaprositi za pomoč. Sledijo svojemu notranjemu kompasu in se ne trudijo ugajati drugim. Samozaupanje kažejo tudi tako, da svoje napake prepoznajo in priznajo ter se zanje iskreno opravičijo.

Radi imajo življenje

Vse resnično očarljivim ljudem je skupna ljubezen do življenja. So zadovoljni, ne pritožujejo se nad življenjem. Izražajo zaupanje, veselje do življenja, težave pa razumejo kot njegov sestavni del. Namesto na svoje pomanjkljivosti se znajo osredotočiti na svoje dobre lastnosti in prednosti ter jih poudariti: naj gre za njihov videz, njihove osebnostne značilnosti ali sposobnosti. Lastnost očarljivih ljudi je tudi to, da so globoko radovedni v zvezi z vsem, kar prinaša življenje – od najzanimivejših in radostnih trenutkov do tistih najtežjih.

Delujejo dostopno

Njihova telesna govorica nasploh izraža odprtost, dostopnost. Ob pozdravu se bodo obrnili k nam z obrazom in telesom, se približali, nekoliko razširili in odprli roke, prvi ponudili roko, se nasmehnili, glavo nekoliko nagnili proti nam in nas pogledali v oči. Morda nam bodo rahlo prikimali, kot da nakazujejo naklon. Videti so sproščeni ter vzbujajo občutek, da jim je v veselje in čast, da so nas spoznali. Ko nas poslušajo, so njihova stopala in telo obrnjeni proti nam, s čimer sporočajo, da nas slišijo in sprejemajo. Večkrat zapored počasi prikimajo in s tem dajo vedeti, da razmišljajo o povedanem.

So spoštljivi

So vljudni in spoštljivi, tudi do podrejenih in neznancev. Njihov šarm ni maska, s katero bi skušali očarati zgolj nekatere ljudi, ampak njim lastno vedenje, ki se izraža v vseh odnosih in okoliščinah. V naši navzočnosti se ne bodo igrali s telefonom, brskali po družbenih omrežjih ali celo pošiljali sporočila. Tudi se ne bodo ozirali za drugimi ljudmi ali pustili, da bi na zabavi ostali sami. Do podrejenih in tistih, ki opravljajo svoje delo ob nas (npr. natakarji) bodo spoštljivi, četudi jih bodo morda opozorili na napake.

So prisotni in osredotočeni

Navzoči so tukaj in zdaj, osredotočeni so na trenutek. Z vso svojo pozornostjo, energijo in strastjo se posvečajo temu, kar je in kjer so. Poleg tega so radovedni in ustvarjalni, v sebi nosijo radost in spoštovanje do življenja. Zdijo se iskrivi, energični, zavzeti in osredotočeni, in ker so te lastnosti pogosto »nalezljive«, svoje navdušenje prenesejo tudi na druge.

Pogosto so nasmejani

nasmehom nas gledajo v oči. S tem izražajo, da so prijateljski, odprti in pripravljeni na pogovor. Očarljiv nasmeh odpira številna vrata in pomiri marsikatero slabo voljo. Nasmeh je slišen celo v tonu govora, tudi takrat, ko govorimo po telefonu. Ob nasmehu se počutimo sprejeti, zaželeni – in tudi sami se težko upremo temu, da bi vrnili nasmeh. Ljudje, ki se smehljajo, se zdijo lepši, privlačnejši.

So dobri poslušalci 

So dobri, pozorni in radovedni poslušalci. Pokažejo zanimanje, prisluhnejo in se odzovejo. Ker znajo izluščiti ter poudariti skupne točke in interese, se počutimo slišani, sprejeti in razumljeni, saj drugi deli naše zanimanje.

Očarljivost je mogoče pridobiti

Očarljivost resda izhaja iz naših osebnostnih lastnosti, vendar gre v prvi vrsti za vedenje, zato jo je mogoče, vsaj v določeni meri, tudi pridobiti. Prvi korak je, da sploh prepoznamo, kako in s katerimi značilnostmi delujemo očarljivi. Ob takem soočenju neredko z začudenjem ugotovimo, da smo morda očarljivejši, ko smo si predstavljali. To pa je vredno ugotoviti, kajne? Delavnice O-čarajmo so namenjene prav temu da prepoznamo in razvijemo svojo očarljivost.