Od privlačnosti do ljubezni

Če poznamo in razumemo različne faze in občutja, ki jih ta v obdobju gradnje partnerstva prinašajo, se lahko nanje primerno odzovemo. S tem možnosti za uspešno in skladno partnerstvo močno dvignemo. Katere so bistvene značilnosti in razlike med privlačnostjo, zaljubljenostjo in ljubeznijo?

 

Čustvovanje


Realnost predstave

Celovitost predstave

Cilj


Odnos


Erotični občutki

Podobnosti in razlike

Prevladujoč občutek

Privlačnost

Hipen, kratkotrajen občutek, ves razpon intenzitete

poenostavljena, delna (parcialna) predstava od drugi osebi

Idealizirane parcialne značilnosti: videz, šarm, intelekt, status, spolne značilnosti..,

Pritegniti pozornost

Fantazija o idealnem odnosu
(narcistično simbiotično zlivanje)

Seksualni občutki, nekritično občudovanje

Predstava o podobnosti

negotovost

Zaljubljenost

Hipno, trajnejše, intenzivno, nestabilno in  ne trajno čustvovanje (afekti)

Idealizirana predstava, proces korekcije in integracije parcialnih ali razcepljenih predstav

V ospredju videz in spolne značilnosti ter idealizirane osebnostne značilnosti

Zbuditi fantazijo

Idealiziran odnos
(narcistično zlivanje, poskusi diferenciacije ob razočaranjih)

Seksualna očaranost,  intenzivna erotična čustva (afekti)

Iskanje podobnosti, zanikanje razlik in ovir

ambivalentnosti

Ljubezen

Postopno, trajnejše, stabilnejše čustvo


Realnejša, integrirana  predstava, zgrajena na realnih izkušnjah in lastnostih

Integracija v celostno sliko,  v ospredju realne osebnostne značilnosti

Zgraditi odnos navezanosti

Realen odnos
(navezanost ob diferenciaciji in upoštevanju razlik)

Stabilna erotična čustva, integrirana s seksualnimi občutki

Integracija podobnosti in razlik, soočanje z ovirami

varnost