Delavnica Izboljšajmo samopodobo

Delavnico vodi:

Zala Brečko, mag. psih., specializantka skupinske analize

 

Čemu pripomore Delavnica Izboljšajmo samopodobo

Samopodoba je organizirana celota potez, podob, značilnosti, zanimanj, vrednot in pričakovanj, ki jih oseba bolj ali manj jasno zaznava pri sebi. Mnogi jo pojmujejo kot posameznikovo identiteto, kot »kdo sem jaz«, saj predstavlja celoto predstav, vtisov in stališč, ki jih ima posameznik o samemu sebi.

Je temelj posameznikovega sprejemanja ljudi in dogodkov v svojem življenju in posledično tudi odzivanja nanje. Kot takšna, pomembno vpliva na naše odnose z drugimi ljudmi, pa tudi na naš odnos do nas samih.

Posameznik z dobro samopodobo:

 • je bolj avtonomen, saj ne potrebuje nenehnega odobravanja drugih
 • se učinkoviteje spoprijema z življenjskimi izzivi
 • se lažje znajde v težavnejših situacijah
 • si postavlja visoke cilje in razvija primerne strategije za njihovo doseganje

V partnerskem odnosu je tak posameznik

 • bolj zadovoljen
 • odnosu bolj predan
 • bolj realen
 • zmožen večje intimnosti
 • učinkovit sogovornik

Samopodoba je povezana z občutkom lastne vrednosti, kar je nujen pogoj za polno in zadovoljno življenje.

Namen:

Namen delavnice je oblikovanje in razvijanje dobre samopodobe in s tem sposobnosti vzpostavljanja in vzdrževanja kvalitetnih partnerskih odnosov.

Delavnice bodo potekale v zaprtih skupinah, kar pomeni, da vključitev novih članov tekom programa ni mogoča. V skupini se gradi občutek varnosti in zaupanja, kar udeležencem omogoči razvoj pristnega odnosa, ki v psihoterapiji predstavlja enega izmed ključnih terapevtskih dejavnikov. Vsak posameznik se tako lahko na sproščen način preizkuša v različnih vlogah in s tem pridobiva nove, pozitivne izkušnje, preko katerih gradi svojo samozavest in samopodobo. Udeleženci bodo skozi igre vlog vstopali v realne situacije, prisotne v vsakem partnerskem odnosu in se preizkušali v različnih možnih odzivih nanje ter s tem ugotavljali, kaj jim ustreza in kaj ne;

Tekom delavnic se bomo vedno znova vračali v »tukaj in zdaj«, v prakso čuječnosti, ki nam pomaga krepiti prijaznost in potrpežljivost do samih sebe in do drugih, nam veča zaupanje in lastno sprejemanje, kar je temelj za oblikovanje zdrave samopodobe.

Udeleženci se bodo preko različnih tehnik čuječnosti učili prepoznavati svoje misli, čustva, želje in potrebe in se naučili zavzemanja psihične distance do njih. Naučili se bodo zavzemanja bolj sproščenega in sprejemajočega odnosa do vseh notranjih vsebin in do vsakodnevnih situacij, s katerimi se bodo v iskanju partnerskega odnosa srečevali.

 

Program

 • Uvodni sklop je namenjen spoznavanju svoje samopodobe in njenih dejavnikov.Dotaknili se bomo tega, kako se skozi odraščanje in odraslo življenje samopodoba oblikuje in kako lahko nanjo vplivamo; pomena posameznikove samopodobe za vzpostavljanje in vzdrževanje zadovoljujočih partnerskih odnosov; pomembnih komunikacijskih spretnosti v partnerskem odnosu (npr. čustveno nabiti pogovori, ravnanje v konfliktih, postavljanje mej, reči ne); sprejemanja sebe, kot celoto predstav, vtisov in stališč o sebi; učinkovitega postavljanja in doseganja ciljev (WOOP metoda); predanosti svojim ciljem in vrednotam.Nadaljevalni sklop je namenjen poglobitvi naučenih vsebin iz uvodnega sklopa preko vpeljave novih konceptov, pomembnih za posameznikovo dobro samopodobo. Ugotovili bomo, katera so naša močna področja in zakaj so pomembna za posameznika; kako jih uporabljati sebi v prid; kakšno vlogo imajo v partnerskem odnosu; kako jih vključiti v doseganje naših ciljev.

Komu je namenjena?

Delavnica je primerna za tistega, ki si želi:

 • oblikovati jasno, pristno in pozitivno samopodobo
 • večjega razumevanja in sprejemanja sebe ter drugih ljudi
 • kvalitetnega in zadovoljujočega partnerskega odnosa
 • jasno izražati svoja mnenja, potrebe in pričakovanja
 • odločno postavljati meje v medosebnih odnosih
 • uspešno dosegati svoje cilje

Kako poteka?

Delavnica bo potekala v skupinah po 8 do 12 članov.

Potekala bo v dveh sklopih, v uvodnem in nadaljevalnem. Posamezen sklop bo sestavljen iz osmih srečanj (dva meseca) po 90 minut.

Cena delavnice je za posamezen sklop, tudi plačilo je mogoče po posameznih sklopih (2 obroka po 250 Eur).

Delavnice bodo potekale ob sredah ob 17. in 19. uri, prva bo 21. septembra 2022.

Pričetek delavnice

Prosim, da spodaj izberete ustrezen termin, katerega se želite udeležiti.

Razpoložljivi termini

Prosim, da označite spodnje polje!

Prijaviti se je mogoče do: 23.11.2022 in odjava je možna najkasneje do: 19.11.2022.

Izberite način plačila

Plačilo po sklopih

Prosim, da označite spodnje polje!
 • 1. sklop 250 €
 • s.sklop 250 €

Plačilo v enkratnem znesku: 250,00 € (-5%)