Kaj je partnerska enačba?

Partnerska enačba je merilo zadovoljstva ali nezadovoljstva v partnerstvu,

Partnerstvo lahko vidimo kot skupni projekt, v katerega vlagata oba v tisti meri, kot sta to zmožna in pripravljena. Prav tako imam vsi pričakovanja, kaj naj bi od partnerstva dobili, pa če se jih zavedamo ali ne. Uspešna partnerstva temeljijo na vzajemnosti in dopolnjevanju investicij.  Rezultat je občutek zadovoljstva, navezanosti in varnosti,

Pri partnerski enačbi gre za  razliko med tem, kar pričakujemo, in tem, kar v resnici dobimo na določenem področju. Na primer, pripravljenost na kompromise in prilagajanje, koliko nekdo pričakuje in koliko je nekdo pripravljen za to. Večja kot je razlika med pričakovanim in realnim, manjše je zadovoljstvo v partnerstvu pri enem ali obeh.

Ena od osnovnih napak, ki jih lahko naredimo, je to, da vlagamo več kot je naš smiselne delež z željo, da bi tudi drugi partner začel vlagati več.  Zgodi pa se ravno obratno: ker je drugi partner več kot zadovoljen na določenem področju, je manj motiviran, da bi sam vlagal več. Tisti, ki vlaga več, pa je vse bolj nezadovoljen.

V partnerstvu so tri glavna področja, v katera vlagamo, to so odgovornost,  ljubezen in komunikacija. Vsako od teh področij sestavljajo štiri komponente.

Komponente, v katere skupaj vlagamo, so:

 • Bližina, intimnost: odprtost, občutek povezanosti, vlaganje v skupnost.
 • Časovna naložba: označite razmerje med skupnim časom (druženje, skupni interesi …) in časom, ki ga namenite samo sebi.
 • Čustvena naložba: čustveno odpiranje, predajanje, izražanje čustev, intimnost …
 • Erotika in spolnost: zapeljevanje, spolnost, privlačnost.
 • Finančna naložba: skupno in individualno.
 • Komuniciranje: pripravljenost na komunikacijo ter reševanje konfliktov in težav.
 • Pozornost in skrb za partnerja: upoštevanje partnerjevih želja in potreb, odrekanje v prid partnerju, pomoč in podpora partnerju.
 • Prevzemanje skrbi in odgovornosti: vlaganje v odnos, skupnost in skupne cilje, obveznosti in opravila, skrb za otroke.
 • Pripravljenost na kompromise in prilagajanje: usklajevanje in prilagajanje individualnih ciljev skupnim ciljem. 3
 • Zaupanje: odkritost, občutek varnosti in povezanosti.
 • Skupno življenje: zakonska ali partnerska zveza, skupno prebivališče, druge oblike sobivanja.
 • Spoštovanje: spoštovanje osebnosti, meja in razlik.

Vzajemno vlaganje in dopolnjevanje vlaganja

Ključno za uspešno partnerstvo je, da se investicije dopolnjujejo,  med seboj podpirajo. Določene razlike so zato dobrodošle, saj smo ljudje različni v svojih potrebah in pričakovanjih, skrajnih razlik ponavadi ni mogoče premostiti, prav tako tudi ne velikih razlik med pričakovanji in realnostjo. Dejstvo je, da v partnerstvu sicer lahko spreminjamo ali prilagajamo določeno svoje vedenje, težko ali celo nemogoče pa je spreminjati osebnostne lastnosti.

Dopolnjevanje  vlaganja pomeni, da partnerja najdeta sprejemljivo ravnovesje med skupnim vložkom in dobitkom.  Primer je finančni vložek, kjer se partnerja lahko sporazumeta za različne vložke, a tako razmerje obema ustreza, zato sta oba zadovoljna. Ponavadi se ob tem tudi sporazumeta, kje bo drugi parter zato vlagal nekoliko več in tako uravnotežita enačbo vložka in zadovoljstva. .

Ključno za dober partnerski odnos je dolgoročna vzajemnost investicij, partnerja ves čas zvišujeta in znižujeta vlaganje  na določenem področju, tako da vzdržujeta medsebojno dopolnjevanje.

Kaj je partnerska enačba?

Razlika med pripravljenost za vlaganje med potencialnima partnerjema in razlika med pričakovanji je vedno prisotna in tudi normalna, če ta ni prevelika.  Če pa je neravnotežje preveliko, se v partnerstvu kopičijo nelagodja in agresija  zaradi nerealnih ali neizpolnjenih realnih pričakovanja in neravnovesja med vložkom in dobitkom.

Partnerjema so posamezna področja investicij lahko različno pomembna, zmožnost za investicijo na posameznem področju pa je odvisna od naših osebnostnih kapacitet, pridobljenih skozi osebnostni razvoj. .

Pomembna je ugotovitev, da imata ponavadi, če se vlaganje v odnos odnos dopolnjuje in je vzajemno in recipročen, oba partnerja občutek, da sta dobila iz odnosa najmanj toliko, kot sta vanj vložila, ponavadi pa celo več.

Zato sta v takem odnosu partnerja zadovoljna, Če je razlika v vlaganju med partnerjema prevelika, pa to neizogibno dolgoročno  vpliva na zadovoljstvo, zato je rezultat te enačbe merilo zadovoljstva v odnosu oziroma celo do določene mere napoveduje zadovoljstvo v bodočem odnosu,